"การเข้าใช้งานที่ผิดปกติจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณ"

คุณอาจเห็นข้อความ "ระบบของเราตรวจพบการเข้าใช้งานที่ผิดปกติจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณ" หากดูเหมือนว่าคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ในเครือข่ายของคุณกำลังส่งการเข้าใช้งานอัตโนมัติไปยัง Google

สิ่งที่ Google พิจารณาว่าเป็นการเข้าใช้งานอัตโนมัติ

  • การส่งการค้นหาจากหุ่นยนต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริการอัตโนมัติ หรือสเครเปอร์การค้นหา
  • การใช้ซอฟต์แวร์ที่ส่งการค้นหาไปที่ Google เพื่อดูว่า Google จัดอันดับเว็บไซต์หรือหน้าเว็บอย่างไร

สิ่งที่ควรทำเมื่อเห็นข้อความนี้

เป็นไปได้อย่างยิ่งที่หน้าเว็บซึ่งแสดงข้อผิดพลาดจะแสดง CAPTCHA (คำจากลายเส้นไม่เป็นระเบียบที่มีช่องข้อความอยู่ด้านล่าง) หากต้องการใช้ Google ต่อไป ให้พิมพ์คำลายเส้นดังกล่าวลงในช่อง วิธีนี้ช่วยให้เราทราบได้ว่าคุณเป็นมนุษย์จริง ไม่ใช่หุ่นยนต์ เมื่อพิมพ์ CAPTCHA ถูกต้องแล้ว ข้อความจะหายไปและคุณจะใช้ Google ได้อีกครั้ง

การแก้ปัญหาหากไม่เห็น CAPTCHA

หากไม่เห็น CAPTCHA โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์ มัลแวร์คือซอฟต์แวร์อันตรายที่อาจติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยคุณไม่รู้ มัลแวร์บางอย่างอาจทำให้ Google แสดงข้อความนี้ เรียนรู้วิธีตรวจหาและนำมัลแวร์ออก
  2. ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ หากคุณแชร์เครือข่าย Wi-Fi กับบุคคลอื่น เช่น ที่โรงเรียนหรือธุรกิจ คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งในเครือข่ายนั้นอาจส่งการค้นหาอัตโนมัติไปยัง Google ผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือบุคลากร IT มืออาชีพอาจค้นหาตำแหน่งและระงับแหล่งที่มาของปัญหาได้
  3. รีเซ็ตโมเด็มหรือเราเตอร์ หากไม่มีผู้ดูแลระบบเครือข่าย ให้รีเซ็ตโมเด็มหรือเราเตอร์เพื่อดูว่าแก้ปัญหาได้ไหม

เมื่อสามารถหยุดการค้นหาอัตโนมัติแล้ว คุณจะสามารถค้นหาบน Google ได้ตามปกติ

page author courtney

คอร์ทนีย์คือผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาและเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับหน้านี้ให้เธอทราบที่ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
  • ไม่มีประโยชน์เลย
  • ไม่มีประโยชน์มากนัก
  • มีประโยชน์บ้าง
  • มีประโยชน์มาก
  • มีประโยชน์มากที่สุด