Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Theo dõi và so sánh giá chứng khoán

Xem giá, biểu đồ và tin tức về chứng khoán theo thời gian thực qua Google Finance. Tìm thông tin về các loại chứng khoán như cổ phiếu, tiền tệ và hợp đồng tương lai. Bạn cũng có thể tạo danh sách theo dõi của riêng mình để theo dõi cổ phiếu và các loại chứng khoán khác tùy ý.

Theo dõi chứng khoán

 1. Trên máy tính, hãy truy cập google.com/finance.
 2. Tìm một loại chứng khoán, chẳng hạn như “Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones”. Nhấp vào loại chứng khoán bạn muốn theo dõi. 
 3. Ở bên phải tên chứng khoán, hãy nhấp vào Theo dõi.
 4. Loại chứng khoán đó sẽ được thêm vào danh sách theo dõi mặc định của bạn. Để thêm loại chứng khoán đó vào một danh sách theo dõi tùy chỉnh, hãy nhấp vào Đã thêm vào danh sách theo dõi
 5. Nhấp vào danh sách theo dõi mà bạn muốn đưa chứng khoán đó vào.

So sánh các loại chứng khoán

 1. Truy cập google.com/finance.
 2. Tìm một loại chứng khoán, chẳng hạn như “Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones”. Nhấp vào tên chứng khoán.
 3. Trong biểu đồ, hãy chọn một trong các loại chứng khoán được đề xuất. Để tìm một loại khác, hãy chọn So sánh
 4. Để xóa một loại chứng khoán khỏi bảng so sánh, hãy nhấp vào biểu tượng Remove.

Ngừng theo dõi một loại chứng khoán

 1. Truy cập google.com/finance.
 2. Tìm một loại chứng khoán, chẳng hạn như “Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones”.
 3. Bên cạnh tên chứng khoán đó, hãy nhấp vào Đang theo dõi.
  • Nếu bạn không thấy mục “Đang theo dõi”, hãy nhấp vào ký hiệu ✓.
 4. Để bỏ chọn danh sách theo dõi nơi bạn muốn xóa loại chứng khoán đó, hãy nhấp vào ký hiệu ✓ màu xanh dương.

So sánh thị trường

 1. Truy cập google.com/finance.
 2. Để mở rộng một biểu đồ về hiệu quả hoạt động của thị trường theo thời gian, hãy nhấp vào So sánh thị trường ở đầu màn hình. 
 3. Chọn một thị trường. Ví dụ: “Châu Âu” hoặc “Tiền tệ”.

Tạo và so sánh danh sách theo dõi

Danh sách theo dõi tùy chỉnh giúp bạn sắp xếp các loại chứng khoán mà bạn theo dõi.

Tạo danh sách theo dõi tùy chỉnh

 1. Truy cập google.com/finance.
 2. Trong phần “Danh sách theo dõi của bạn”, hãy nhấn vào Danh sách theo dõi mới
  • Nếu bạn không thấy phần “Danh sách theo dõi mới”, hãy thử di chuyển sang bên phải.
 3. Đặt tên cho danh sách theo dõi. Ví dụ: “Cổ phiếu yêu thích của tôi”.
 4. Để thêm tài sản vào danh sách theo dõi, hãy nhấn vào Thêm khoản đầu tư.

Duyệt qua tin tức liên quan đến danh sách theo dõi

 1. Truy cập google.com/finance.
 2. Trong "Danh sách theo dõi của bạn", hãy chọn một danh sách theo dõi.
 3. Để duyệt qua những tin tức có liên quan, hãy di chuyển xuống bên dưới danh sách trong phần "Tin tức liên quan đến danh sách theo dõi của bạn".

Đổi tên hoặc xóa danh sách theo dõi tùy chỉnh

 1. Truy cập google.com/finance.
 2. Trong "Danh sách theo dõi của bạn", hãy chọn danh sách theo dõi mà bạn muốn đổi tên hoặc xóa. 
  • Lưu ý: Bạn không thể đổi tên hoặc xóa danh sách theo dõi mặc định (được gọi là “Danh sách theo dõi”) mà chỉ có thể đổi tên hoặc xóa các danh sách theo dõi tùy chỉnh.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm.
 4. Chọn Đổi tên hoặc Xóa.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính