ติดตามและเปรียบเทียบหลักทรัพย์

ดูราคาหลักทรัพย์ แผนภูมิ และข่าวสารทางการเงินแบบเรียลไทม์ได้ด้วย Google Finance ดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เช่น หุ้น สกุลเงิน และการซื้อขายล่วงหน้า และยังสร้างรายการติดตามของคุณเองเพื่อติดตามหุ้นและหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ต้องการได้ด้วย

ติดตามหลักทรัพย์

 1. ไปที่ google.com/finance ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหาหลักทรัพย์ เช่น "ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์" แล้วคลิกหลักทรัพย์ที่ต้องการติดตาม 
 3. คลิกติดตามทางด้านขวาของชื่อหลักทรัพย์
 4. ระบบจะเพิ่มหลักทรัพย์ดังกล่าวในรายการติดตามเริ่มต้น หากต้องการเพิ่มในรายการติดตามที่กำหนดเอง ให้คลิกเพิ่มไปยังรายการติดตามแล้ว 
 5. คลิกรายการติดตามที่ต้องการเพิ่มหลักทรัพย์

เปรียบเทียบหลักทรัพย์

 1. ไปที่ google.com/finance
 2. ค้นหาหลักทรัพย์ เช่น "ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์" แล้วคลิกชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว
 3. เลือกหลักทรัพย์ที่แนะนำรายการใดรายการหนึ่งใต้แผนภูมิ หากต้องการค้นหาหลักทรัพย์อื่น ให้เลือกเปรียบเทียบ 
 4. หากต้องการนำหลักทรัพย์ออกจากการเปรียบเทียบ ให้คลิกไอคอน Remove

เลิกติดตามหลักทรัพย์

 1. ไปที่ google.com/finance
 2. ค้นหาหลักทรัพย์ เช่น "ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์"
 3. คลิกกำลังติดตามข้างชื่อหลักทรัพย์
  • หากไม่พบ "กำลังติดตาม" ให้คลิกเครื่องหมาย ✓
 4. หากต้องการยกเลิกการเลือกรายการติดตามที่คุณต้องการนำหลักทรัพย์ออก ให้คลิกเครื่องหมาย ✓ สีน้ำเงิน

เปรียบเทียบตลาด

 1. ไปที่ google.com/finance
 2. หากต้องการขยายแผนภูมิประสิทธิภาพของตลาดในช่วงเวลาต่างๆ ให้คลิกเปรียบเทียบตลาดที่ด้านบนของหน้าจอ 
 3. เลือกตลาด เช่น "ยุโรป" หรือ "สกุลเงิน"

สร้างและเปรียบเทียบรายการติดตาม

รายการติดตามที่กำหนดเองให้คุณจัดระเบียบหลักทรัพย์ที่ติดตามอยู่

สร้างรายการติดตามที่กำหนดเอง

 1. ไปที่ google.com/finance
 2. ในส่วน "รายการติดตามของคุณ" ให้แตะรายการติดตามใหม่ 
  • หากไม่เห็น "รายการติดตามใหม่" ให้ลองเลื่อนไปทางขวา
 3. ตั้งชื่อให้รายการติดตาม เช่น "หุ้นโปรด"
 4. หากต้องการเพิ่มสินทรัพย์ลงในรายการติดตาม ให้แตะเพิ่มการลงทุน

เรียกดูข่าวสารเกี่ยวกับรายการติดตาม

 1. ไปที่ google.com/finance
 2. เลือกรายการติดตามในส่วน "รายการติดตามของคุณ"
 3. เลื่อนลงไปใต้รายการในส่วน "ข่าวที่เกี่ยวข้องกับรายการติดตามของคุณ" เพื่อเรียกดูข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนชื่อหรือลบรายการติดตามที่กำหนดเอง

 1. ไปที่ google.com/finance
 2. เลือกรายการติดตามที่ต้องการเปลี่ยนชื่อหรือลบในส่วน "รายการติดตามของคุณ" 
  • เคล็ดลับ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบรายการติดตามเริ่มต้น (ที่มีชื่อว่า "รายการติดตาม") และจะเปลี่ยนชื่อหรือลบได้เฉพาะรายการติดตามที่กำหนดเอง
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะ เพิ่มเติม
 4. เลือกเปลี่ยนชื่อหรือลบ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
100334
false