Obserwowanie i porównywanie notowań giełdowych

W Google Finance możesz obserwować kursy akcji i wykresy notowań w czasie rzeczywistym oraz czytać wiadomości finansowe.

Obserwowanie notowań giełdowych

 1. Wejdź na Google.com.
 2. Wyszukaj notowania, np. „akcje Google”.
 3. Pod nazwą akcji kliknij Obserwuj. Jeśli nie widzisz „Obserwuj”, kliknij Gwiazdkę Gwiazdka.

Wyświetlanie obserwowanych notowań

 1. Otwórz google.com/finance.
 2. Kliknij Twoje notowania giełdowe.
 3. W sekcji „Twoje notowania giełdowe” będą widoczne notowania, które obserwujesz.

Porównywanie notowań

 1. Otwórz google.com/finance.
 2. Wyszukaj notowania.
 3. Kliknij Porównaj.
 4. W dolnym polu wyszukiwania wpisz nazwę innych akcji lub wybierz ją z listy „Powiązane akcje”.

Kończenie obserwowania notowań

 1. Otwórz google.com/finance.
 2. Kliknij Twoje notowania giełdowe.
 3. Pod nazwą notowań, które chcesz przestać obserwować, kliknij Obserwujesz.

Importowanie lub pobieranie portfela

Od stycznia 2018 roku portfele są niedostępne. Przez ograniczony czas, jeśli dysponujesz portfelem, możesz przesłać go do nowej wersji Google Finance lub go pobrać.

Jeśli w portfelu masz mniej niż 50 notowań, będą one automatycznie obserwowane w nowej wersji Google Finance.

Importowanie portfela
 1. Otwórz google.com/finance.
 2. Kliknij Twoje notowania giełdowe.
 3. Obok „Twoje notowania giełdowe” kliknij Dodaj z portfeli potem Obserwuj akcje z portfeli
 4. Kliknij pole obok każdych notowań, które chcesz obserwować.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Obserwuj.
 6. Wróć na google.com/finance i kliknij Odśwież Odśwież.
Pobieranie portfela
 1. Otwórz google.com/finance.
 2. Kliknij Twoje notowania giełdowe.
 3. Obok „Twoje notowania giełdowe” kliknij Dodaj z portfeli potem Pobierz portfele.
 4. Kliknij Arkusze kalkulacyjne.
 5. Portfel zostanie pobrany jako plik CSV.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?