دنبال کردن و مقایسه کردن سهام‌ها

با Google Finance می‌توانید به نرخ لحظه‌ای سهام، نمودارها، و اخبار مالی دسترسی داشته باشید.

دنبال کردن سهام

 1. به google.com بروید؛
 2. سهامی مثل «سهام Google» را جستجو کنید؛
 3. در زیر نام سهام، روی دنبال کردن کلیک کنید یا ضربه بزنید؛ اگر «دنبال کردن» را نمی‌بینید، روی «ستاره» ستاره ضربه بزنید یا کلیک کنید.

مشاهده سهامی که دنبال می‌کنید

 1. به google.com/finance بروید؛
 2. روی سهام شما ضربه بزنید یا کلیک کنید؛
 3. در بخش «سهام شما»، سهامی را که دنبال می‌کنید مشاهده کنید.

مقایسه کردن سهام

 1. به google.com/finance بروید؛
 2. سهامی را جستجو کنید؛
 3. روی مقایسه کردن ضربه بزنید یا کلیک کنید؛
 4. در جعبه جستجو در زیر، سهام دیگری وارد کنید؛ یا از فهرست «سهام منتشر‌شده»، سهامی انتخاب کنید.

توقف دنبال کردن سهام

 1. به google.com/finance بروید؛
 2. روی سهام شما ضربه بزنید یا کلیک کنید؛
 3. در زیر سهامی که دیگر نمی‌خواهید آن را دنبال کنید، روی دنبال کردن ضربه بزنید یا کلیک کنید.

وارد کردن یا بارگیری سبد سهام

از ژانویه ۲۰۱۸، سبدهای سهام دیگر در دسترس نیستند. برای مدت محدودی، اگر سبد سهامی داشتید، می‌توانید آن را به Google Finance جدید منتقل کنید یا آن را بارگیری کنید.

اگر تعداد سهامتان در سبد سهام کمتر از ۵۰ سهم است، در Google Finance جدید، به‌طور خودکار همه آن‌ها را دنبال می‌کنید.

وارد کردن سبد سهام

 1. به google.com/finance بروید؛
 2. روی سهام شما ضربه بزنید یا کلیک کنید؛
 3. در کنار «سهام شما»، روی افزودن از سبد سهام و سپس دنبال کردن سهام سبد سهام ضربه بزنید یا کلیک کنید؛
 4. روی کادر کنار هر سهامی که می‌خواهید دنبال کنید، ضربه بزنید یا کلیک کنید؛
 5. در بالا چپ، روی دنبال کردن ضربه بزنید یا کلیک کنید؛
 6. به google.com/finance برگردید و روی «تازه‌سازی» بازخوانی ضربه بزنید یا کلیک کنید.

بارگیری سبد سهام

 1. به google.com/finance بروید؛
 2. روی سهام شما ضربه بزنید یا کلیک کنید؛
 3. در کنار «سهام شما»، روی افزودن از سبد سهام و سپس بارگیری سبد سهام ضربه بزنید یا کلیک کنید؛
 4. روی صفحه‌های‌گسترده ضربه بزنید یا کلیک کنید؛
 5. سبد سهام شما به‌عنوان فایل CSV بارگیری می‌شود.