Seguir i comparar accions

Amb Google Finance, podeu obtenir índexs de cotització, gràfics i notícies financeres en temps real.

Seguir accions

 1. Aneu a google.com.
 2. Cerqueu una acció, com ara "acció de Google".
 3. A sota del nom de l'acció, toqueu Segueix o feu-hi clic. Si no veieu l'opció "Segueix", toqueu l'estrella Destaca o feu-hi clic.

Consultar les accions que seguiu

 1. Aneu a google.com/finance.
 2. Toqueu Les teves accions o feu-hi clic.
 3. A sota de l'opció "Les teves accions", podeu veure les accions que seguiu.

Comparar accions

 1. Aneu a google.com/finance.
 2. Cerqueu una acció.
 3. Toqueu Compara o feu-hi clic.
 4. Al quadre de cerca que hi ha sota, introduïu una altra acció, o bé trieu una acció a la llista "Accions relacionades".

Deixar de seguir accions

 1. Aneu a google.com/finance.
 2. Toqueu Les teves accions o feu-hi clic.
 3. A sota del nom de l'acció que vulgueu deixar de seguir, toqueu Seguint o feu-hi clic.

Importar o baixar la cartera

Des de gener de 2018, les carteres ja no estan disponibles. Si teníeu una cartera, podeu importar-la a la nova versió de Google Finance o baixar-la durant un temps limitat.

Si teníeu menys de 50 accions a la cartera, les seguireu automàticament a la nova versió de Google Finance.

Importar la cartera

 1. Aneu a google.com/finance.
 2. Toqueu Les teves accions o feu-hi clic.
 3. Al costat de "Les teves accions", toqueu Afegeix des de les carteres i, a continuació, Segueix les accions de la cartera o feu-hi clic.
 4. Al costat de cada acció que vulgueu seguir, toqueu el quadre o feu-hi clic.
 5. A la part superior dreta, toqueu Segueix o feu-hi clic.
 6. Torneu a google.com/finance i toqueu Torna a carregar Actualitza o feu-hi clic.

Baixar la cartera

 1. Aneu a google.com/finance.
 2. Toqueu Les teves accions o feu-hi clic.
 3. Al costat de "Les teves accions", toqueu Afegeix des de les carteres i, a continuació, Baixa les carteres o feu-hi clic.
 4. Toqueu Fulls de càlcul o feu-hi clic.
 5. La cartera es baixarà com a fitxer CSV.