Tìm hiểu về một nhà xuất bản tin tức

Khi bạn tìm kiếm nhà xuất bản tin tức, thông tin để giúp bạn nắm được độ tin cậy và chất lượng nội dung của họ sẽ hiển thị trong Bảng tri thức.

Thông tin nào hiển thị

Google sử dụng một thuật toán để hiển thị thông tin về các nhà xuất bản. Tùy thuộc vào số lượng và chất lượng của thông tin có sẵn, bạn có thể thấy các tab sau:

  • Viết về: Các chủ đề thường xuyên được nhà xuất bản đề cập đến.
  • Giải thưởng: Các giải thưởng đáng chú ý nhà xuất bản đã nhận được.
  • Tuyên bố đã đánh giá: Thông tin này hiển thị khi một lượng đáng kể nội dung gần đây của một nhà xuất bản đã được một người kiểm chứng có thẩm quyền đánh giá.

Lưu ý: Sự xuất hiện của một Bảng tri thức cho nhà xuất bản không ảnh hưởng đến xếp hạng các trang từ nhà xuất bản đó trong kết quả của Google Tìm kiếm. Nhà xuất bản không thể chọn không sử dụng Bảng tri thức.

Gửi phản hồi về Bảng tri thức

Để gửi phản hồi về một Bảng tri thức, hãy nhấn hoặc nhấp vào Phản hồi? bên dưới bảng.

Câu hỏi thường gặp

Cách nhà xuất bản thêm thông tin vào Bảng tri thức?

Giống như kết quả tìm kiếm, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến những gì được hiển thị trong Bảng tri thức. Các nhà xuất bản luôn sáng tạo ra nội dung trực tuyến mới có liên quan đến tin tức có thể cải thiện cơ hội để có được một Bảng tri thức.

Tuy nhiên, Bảng tri thức không ảnh hưởng đến xếp hạng của Nhà xuất bản trong Tìm kiếm. Nhà xuất bản không thể yêu cầu có thông tin cụ thể trong Bảng tri thức và Google không tính phí cho dịch vụ này.

Cách nhà xuất bản giải quyết Tuyên bố đã đánh giá mà họ không đồng ý?

Tuyên bố đã đánh giá do các nhà xuất bản đã được xác định theo thuật toán là có thẩm quyền thực hiện và các nhà xuất bản này sẽ kiểm chứng cho các nhà xuất bản khác bằng cách sử dụng đánh dấu Kiểm chứng. Nếu nhà xuất bản tin rằng một tuyên bố đã đánh giá là không chính xác, thì họ nên liên hệ với người kiểm chứng đã viết bài đánh giá. Nhà xuất bản cũng có thể sử dụng liên kết phản hồi trong Bảng tri thức để báo cáo các tuyên bố mà họ cho là không chính xác.

Google có đang chỉ hiển thị tab Tuyên bố đã đánh giá cho các nhà xuất bản có vấn đề về độ chính xác không?

Không, tab chỉ đơn giản chỉ ra rằng một nhà xuất bản đang viết về các chủ đề thu hút sự chú ý của bên kiểm chứng thứ ba. Nhà xuất bản có thể liên tục được các bên thứ ba kiểm chứng là chính xác và có tab Tuyên bố đã đánh giá xuất hiện trong Bảng tri thức của họ.

Bài viết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?