Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Tìm hiểu về một nhà xuất bản tin tức

Khi bạn tìm kiếm một nhà xuất bản tin tức, những thông tin cho bạn biết mức độ xác thực và chất lượng nội dung của nhà xuất bản này sẽ xuất hiện trong Bảng tri thức.

Thông tin nào được hiển thị

Google sử dụng thuật toán để hiển thị thông tin về các nhà xuất bản. Tùy thuộc vào số lượng và chất lượng của thông tin có sẵn, bạn có thể thấy các tab sau:

  • Viết về: Các chủ đề thường xuyên được nhà xuất bản đề cập đến.
  • Giải thưởng: Các giải thưởng đáng chú ý nhà xuất bản đã nhận được.
  • Tuyên bố đã qua đánh giá: Thẻ này sẽ xuất hiện khi một lượng đáng kể các nội dung gần đây của một nhà xuất bản được một đơn vị kiểm chứng có thẩm quyền đánh giá.

Lưu ý: Việc Bảng tri thức của một nhà xuất bản xuất hiện không ảnh hưởng đến thứ hạng trang của nhà xuất bản đó trong kết quả tìm kiếm trên Google. Nhà xuất bản phải sử dụng Bảng tri thức.

Gửi ý kiến phản hồi về Bảng tri thức

Để gửi ý kiến phản hồi về một Bảng tri thức, hãy nhấn hoặc nhấp vào mục Bạn muốn phản hồi? bên dưới.

Câu hỏi thường gặp

Nhà xuất bản thêm thông tin vào Bảng tri thức bằng cách nào?

Giống như kết quả tìm kiếm, nội dung xuất hiện trong Bảng tri thức cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Các nhà xuất bản luôn tạo ra nội dung trực tuyến mới có liên quan đến tin tức để tăng cơ hội có được Bảng tri thức.

Bảng tri thức không ảnh hưởng đến thứ hạng của nhà xuất bản trong Google Tìm kiếm.

Nhà xuất bản có thể xử lý các Tuyên bố đã qua đánh giá mà họ không đồng ý bằng cách nào?

Thuật toán sẽ xác định những nhà xuất bản có thẩm quyền thực hiện xác minh. Các nhà xuất bản này sẽ xác minh tính xác thực của các nhà xuất bản khác, bằng cách sử dụng công cụ đánh dấu Xác minh tính xác thực. Nếu nhà xuất bản tin rằng một tuyên bố đã đánh giá là không chính xác, thì họ nên liên hệ với người kiểm chứng đã viết bài đánh giá. Nhà xuất bản cũng có thể sử dụng đường liên kết phản hồi trong Bảng tri thức để báo cáo các tuyên bố mà họ cho rằng không chính xác.

Có phải Google chỉ hiển thị thẻ Tuyên bố đã qua đánh giá cho những nhà xuất bản nào có thông tin chính xác hay không?

Không, thẻ này chỉ đơn thuần cho biết rằng một nhà xuất bản đang viết về các chủ đề mà bên thứ ba (đơn vị xác minh tính xác thực) chú ý. Khi các bên thứ ba liên tục xác minh thông tin từ một nhà xuất bản là chính xác thì thẻ Tuyên bố đã qua đánh giá có thể xuất hiện trong Bảng tri thức của nhà xuất bản này.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính