Avisering

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Läs mer om en nyhetsutgivare

När du söker efter en nyhetsutgivare visas information i Faktapanelen så att du lättare kan bedöma utgivarens trovärdighet och innehållets kvalitet.

Vilka uppgifter visas

Google visar uppgifter om utgivare med hjälp av en algoritm. Beroende på mängden information som är tillgänglig och informationens kvalitet kan följande flikar visas:

  • Skriver om: Ämnen som utgivaren ofta behandlar.
  • Utmärkelser: Betydande utmärkelser som utgivaren har fått.
  • Faktagranskade utsagor: Denna flik visas när en betydande mängd av utgivarens senaste innehåll har granskats av en auktoritativ faktagranskare.

Obs! Hur Faktapanelen ser ut för en viss utgivare påverkar inte vilken rankning utgivarens sidor har i resultaten på Google Sök. Utgivare kan inte välja bort Faktapanelen.

Skicka feedback om Faktapanelen

Om du vill skicka feedback om en Faktapanel trycker eller klickar du på Feedback? under den.

Vanliga frågor

Hur lägger en utgivare till information i Faktapanelen?

Vad som visas i Faktapanelen beror på många faktorer, liksom för sökresultat. Utgivare som konsekvent skapar aktuellt nyhetsrelaterat onlineinnehåll kan öka chanserna att ha en Faktapanel.

Faktapaneler påverkar inte utgivarens rankning på Sök.

Vad gör utgivare om det finns faktagranskade utsagor som de inte håller med om?

Faktagranskade utsagor görs av utgivare som faktagranskar andra utgivare med hjälp av Faktokontrollens uppmärkning, och de har bedömts som auktoritativa utifrån en algoritm. Om utgivare anser att en faktagranskad utsaga inte stämmer rekommenderar Google att de kontaktar den faktagranskare som skrev recensionen. Utgivare kan även rapportera utsagor som de anser inte stämmer via feedbacklänken på Faktapanelen.

Visar ni bara fliken Faktagranskade utsagor för utgivare som har problem med oriktigt innehåll?

Nej. Fliken markerar bara att en utgivare skriver om ämnen som uppmärksammas i faktakontroller från tredje part. En utgivare kan konsekvent bedömas som korrekt i faktakontroller från tredje part när fliken Faktagranskade utsagor visas på Faktapanelen.

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny