Informácie o vydavateľovi správ

Pri hľadaní vydavateľa správ sa v paneli znalostí zobrazia informácie, ktoré vám pomôžu porozumieť jeho vierohodnosti a kvalite jeho obsahu.

Aké informácie sa zobrazujú

Google používa na zobrazovanie informácií o vydavateľoch algoritmus. V závislosti od množstva a kvality dostupných informácií môžete naraziť na tieto karty:

  • Píše o nasledujúcich témach: Témy, ktoré vydavateľ často pokrýva.
  • Ocenenia: Významné ocenenia, ktoré vydavateľ získal.
  • Skontrolované tvrdenia: Táto možnosť sa zobrazí, keď značné množstvo nedávneho obsahu vydavateľa bolo skontrolované spoľahlivým nástrojom na overenie faktov.

Poznámka: Zobrazenie panela znalostí v prípade vydavateľa neovplyvňuje hodnotenie stránok tohto vydavateľa vo výsledkoch Vyhľadávania Google. Vydavatelia si nemôžu panel znalostí deaktivovať.

Odoslanie spätnej väzby týkajúcej sa panela znalostí

Ak chcete odoslať spätnú väzbu týkajúcu sa panela znalostí, klepnite alebo kliknite na možnosť Spätná väzba? nižšie.

Časté otázky

Ako môže vydavateľ pridať informácie do panela znalostí?

Obsah zobrazovaný v paneli znalostí ovplyvňuje podobne ako v prípade výsledkov vyhľadávania mnoho faktorov. Vydavatelia, ktorí dôsledne vytvárajú aktuálny internetový spravodajský obsah, môžu zvýšiť svoje šance na získanie panela znalostí.

Panely znalostí však neovplyvňujú hodnotenie vydavateľa vo Vyhľadávaní. Vydavatelia nemôžu požiadať o uvedenie konkrétnych informácií v paneli znalostí a Google za túto službu neúčtuje žiadne poplatky.

Ako môže vydavateľ vyriešiť skontrolované tvrdenia, s ktorými nesúhlasí?

Skontrolované tvrdenia vytvárajú vydavatelia, ktorí overujú fakty ostatných pomocou značky Overenie faktov a ktorí boli algoritmicky určení ako spoľahliví. Ak sa vydavateľ domnieva, že skontrolované tvrdenie je nesprávne, Google odporúča, aby kontaktoval overovateľa faktov, ktorý príslušný posudok napísal. Vydavatelia môžu tiež nahlásiť tvrdenia, o ktorých sa domnievajú, že sú nepresné, pomocou odkazu na odoslanie spätnej väzby v paneli znalostí.

Zobrazujete kartu so skontrolovanými tvrdeniami len pre vydavateľov, ktorí majú problémy s presnosťou?

Nie, táto karta jednoducho naznačuje, že vydavateľ píše o témach, ktoré priťahujú pozornosť overovateľov faktov tretej strany. Aj vydavateľ, ktorého fakty tretie strany opakovane overujú ako presné, môže mať v paneli znalostí zobrazenú kartu Skontrolované tvrdenia.

Súvisiace články