Alamin ang tungkol sa isang publisher ng balita

Kapag naghanap ka ng isang publisher ng balita, lalabas ang impormasyon sa Knowledge Panel para matulungan kang maunawaan ang kredibilidad ng mga ito at ang kalidad ng content ng mga ito.

Anong impormasyon ang nagpapakita

Gumagamit ang Google ng isang algorithm upang magpakita ng impormasyon tungkol sa mga publisher. Depende sa dami at kalidad ng impormasyong available, maaari mong makita ang mga tab na ito:

  • Nagsusulat tungkol sa: Mga paksang madalas na sinasakop ng publisher.
  • Mga Award: Mga natatanging award na natanggap ng publisher.
  • Mga na-review na claim: Nagpapakita ito kapag may kapansin-pansing dami ng kamakailang content ng publisher ang na-review ng isang may awtoridad na tagasuri ng katotohanan.

Tandaan: Ang hitsura ng isang Knowledge Panel para sa isang publisher ay hindi nakakaapekto sa pag-rank ng mga page mula sa publisher na iyon sa mga resulta ng Google Search. Hindi maaaring mag-opt-out ang mga publisher na magkaroon ng isang Knowledge Panel.

Magpadala ng feedback tungkol sa isang Knowledge Panel

Upang magpadala ng feedback tungkol sa isang Knowledge Panel, i-tap o click ang Feedback? sa ibaba nito.

Mga FAQ

Paano magdaragdag ang isang publisher sa isang Knowledge Panel?

Tulad ng mga resulta ng paghahanap, maraming salik ang pumapasok sa kung ano ang ipinapakita sa Knowledge Panel. Maaaring mapahusay ng mga publisher na patuloy na gumagawa ng online content na sariwa at may kinalaman sa balita ang kanilang mga pagkakataong magkaroon ng isang Knowledge Panel.

Gayunpaman, hindi naaapektuhan ng Mga Knowledge Panel ang ranking ng isang publisher sa Search. Hindi maaaring humiling ang mga publisher na magkaroon ng isang partikular na impormasyon sa isang Knowledge Panel at hindi naniningil ang Google para sa serbisyong ito.

Paano maaayos ng isang publisher ang Mga Na-review na Claim na hindi nila sinasang-ayunan?

Ang Mga Na-review na Claim ay ginagawa ng mga publisher na sumusuri sa katotohanan ng ibang publisher gamit ang markup ng Fact Check at natukoy ng algorithm bilang may awtoridad. Kung naniniwala ang isang publisher na mali ang isang na-review na claim, inirerekomenda ng Google na makipag-ugnayan sila sa tagasuri ng katotohanang nagsulat ng review na iyon. Magagamit rin ng mga publisher ang feedback link sa Knowledge Panel upang mag-ulat ng mga claim na sa tingin nila ay hindi tumpak.

Ipinapakita mo lang ba ang tab ng Mga Na-review na Claim para sa mga publisher na may mga isyu sa katumpakan?

Hindi, isinasaad lang ng tab na ang isang publisher ay nagsusulat tungkol sa mga paksang nakakaakit ng atensyon ng third-party na pagsusuri ng katotohanan. Ang isang publisher ay maaaring tuloy-tuloy na masuri ang katotohanan ng mga third party bilang tumpak at palabasin ang tab ng Mga Na-review na Claim sa kanilang Knowledge Panel.

Mga kaugnay na artikulo