آشنایی بیشتر با «ناشر اخبار»

وقتی ناشر اخباری را جستجو می‌کنید، اطلاعاتی که به شما کمک می‌کنند اعتبار و کیفیت محتوای آن را بسنجید در «پانل دانش» نمایش داده می‌شود.

اطلاعاتی که نمایش داده می‌شوند

Google از الگوریتمی برای نمایش اطلاعات مربوط به ناشران استفاده می‌کند. بسته به میزان و کیفیت اطلاعات موجود، ممکن است این برگه‌ها را ببینید:

  • زمینه نشر: موضوع‌هایی که این ناشر اغلب پوشش می‌دهد.
  • جوایز: جوایز برجسته‌ای که این ناشر دریافت کرده است.
  • ادعاهای مرورشده: این برگه وقتی نمایش داده می‌شود که میزان قابل توجهی از محتوای اخیر ناشر توسط راستی‌آزمای معتبری مرور شده باشد.

توجه: نمایش «پانل دانش» برای ناشر بر رتبه‌بندی صفحه‌های آن ناشر در نتایج «جستجوی Google» تأثیری ندارد. ناشرها نمی‌توانند از داشتن «پانل دانش» انصراف دهند.

ارسال بازخورد درباره «پانل دانش»

برای ارسال بازخورد درباره «پانل دانش»، روی بازخورد؟ در زیر پانل ضربه بزنید یا کلیک کنید.

سؤالات متداول

چگونه ناشر می‌تواند اطلاعاتی را به «پانل دانش» اضافه کند؟

مانند نتایج جستجو، عوامل زیادی برای آنچه در «پانل دانش» نمایش داده می‌شود درنظر گرفته می‌شوند. ناشرانی که همواره محتوای تازه و آنلاین مرتبط با اخبار ایجاد می‌کنند، می‌توانند فرصت خود را برای داشتن «پانل دانش» بهبود ببخشند.

«پانل دانش» بر رتبه‌بندی ناشر در «جستجو» تأثیری نمی‌گذارد.

چگونه ناشر می‌تواند مشکل ادعاهای مرورشده‌ای را که با آن‌ها موافق نیست برطرف کند؟

ادعاهای مرورشده توسط ناشرانی ایجاد می‌شوند که با استفاده از نشانه‌گذاری راستی‌آزمایی خبر، ناشران دیگر را راستی‌آزمایی کرده و ازلحاظ الگوریتم معتبر درنظر گرفته شده‌اند. اگر ناشری باور داشته باشد که ادعای مرورشده‌ای نادرست است، Google توصیه می‌کند با راستی‌آزمایی که این مرور را نوشته است تماس بگیرد. همچنین ناشران می‌توانند از پیوند بازخورد موجود در «پانل دانش» برای گزارش ادعاهایی که باور دارند نادرست است استفاده کنند.

آیا برگه «ادعاهای مرورشده» فقط برای ناشرانی نشان داده می‌شود که محتوایشان مشکل صحت دارد؟

نه، این برگه صرفاً نشان‌دهنده این است که ناشر درباره موضوعاتی می‌نویسد که توجه اشخاص ثالث را برای راستی‌آزمایی خبر جلب می‌کنند. ممکن است ناشری همواره نتیجه راستی‌آزمایی «صحیح» را از راستی‌آزمایی اشخاص ثالث دریافت کند و با این حال برگه «ادعاهای بررسی‌شده» در «پانل دانش» برای آن نشان داده شود.

مقاله‌های مرتبط