Obtenir informació sobre un editor de notícies

Quan cerqueu un editor de notícies, al Tauler de coneixement es mostrarà informació que us ajudarà a fer-vos una idea de la seva credibilitat i la qualitat del seu contingut.

Quina informació es mostra

Google utilitza un algorisme per mostrar informació sobre els editors. En funció de la quantitat i la qualitat de la informació disponible, és possible que veieu les pestanyes següents:

  • Escriu sobre: temes que l'editor tracta sovint.
  • Premis: premis destacats que l'editor ha rebut.
  • Afirmacions revisades: es mostra quan un verificador de dades acreditat ha revisat una quantitat significativa del contingut recent d'un editor.

Nota: l'aparició del Tauler de coneixement d'un editor no afecta la classificació de les pàgines d'aquest editor als resultats de la Cerca de Google. Els editors no poden desactivar el Tauler de coneixement.

Enviar suggeriments sobre un Tauler de coneixement

Per enviar suggeriments sobre un Tauler de coneixement, toqueu o feu clic a Teniu algun suggeriment? a sota del tauler.

Preguntes freqüents

Com pot un editor afegir informació a un Tauler de coneixement?

Tal com passa amb els resultats de la cerca, hi ha molts factors que intervenen en allò que es mostra al Tauler de coneixement. Els editors que creen constantment contingut en línia nou i relacionat amb notícies poden augmentar les possibilitats de tenir un Tauler de coneixement.

De tota manera, els Taulers de coneixement no afecten la classificació d'un editor a la Cerca. Els editors no poden sol·licitar tenir informació concreta en un Tauler de coneixement i Google no cobra res per aquest servei.

Com pot un editor resoldre les afirmacions revisades amb què no estigui d'acord?

Les afirmacions revisades les fan editors que verifiquen les dades d'altres editors amb el marcatge de Verificació de dades i, mitjançant un algorisme, s'ha determinat que estan acreditades. Si un editor considera que una afirmació revisada és incorrecta, Google recomana que es posi en contacte amb el verificador de dades que ha escrit la revisió. Els editors també poden utilitzar l'enllaç de suggeriments del Tauler de coneixement per informar d'afirmacions que considerin que no són precises.

La pestanya Afirmacions revisades es mostra només per a editors amb problemes de precisió?

No, la pestanya simplement indica que un editor escriu sobre temes que criden l'atenció d'un verificador de dades extern. Pot ser que un tercer verifiqui constantment les dades d'un editor i consideri que són precises i, per tant, que la pestanya Afirmacions revisades es mostri al seu Tauler de coneixement.

Articles relacionats