Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Tìm hiểu bài hát đang phát gần bạn là bài gì

Lưu ý quan trọng:

Yêu cầu Trợ lý Google cho biết tên của một bài hát

 1. Trên thiết bị Android, hãy nói "Ok Google".
 2. Hỏi "Bài hát gì đây?"
 3. Phát một bài hát hoặc ngân nga, huýt sáo hoặc hát theo giai điệu của một bài hát nào đó.
  • Phát một bài hát: Thông qua Trợ lý Google, bạn có thể nêu tên bài hát. Bạn có thể:
   • Chia sẻ bài hát.
   • Xem video trên YouTube.
   • Thêm vào một danh sách phát trên YouTube Music YouTube Music Logo.
  • Ngân nga, huýt sáo hoặc hát: Thông qua Trợ lý Google, bạn có thể xác định những kết quả có khả năng trùng khớp với bài hát đó. Để truy cập trang Kết quả tìm kiếm, hãy chọn một trong những kết quả đó rồi bạn có thể:
   • Nghe bài hát.
   • Đọc lời bài hát.
   • Xem video nhạc.

Lưu ý: Thông qua Trợ lý Google, bạn chỉ có thể nhận diện những bài hát có lời.

Sử dụng ứng dụng Google để biết tên của một bài hát

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Trong thanh tìm kiếm, hãy nhấn vào biểu tượng Micrô sau đó Tìm bài hát.
 3. Phát một bài hát hoặc ngân nga, huýt sáo hoặc hát theo giai điệu của một bài hát nào đó.

Nhận thông báo về bài hát đang phát (Pixel 2 trở lên)

Trên màn hình khoá, bạn có thể tự động nhận được thông báo cho biết bài hát đang phát là gì. Tìm hiểu cách bật tính năng Phát hiện nhạc.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính