اعلان

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

اطلاع از اینکه چه آهنگی در اطرافتان پخش می‌شود

مهم:

درخواست از «دستیار Google» برای پیدا کردن نام آهنگ

 1. در دستگاه Android، بگویید «Ok Google».
 2. بپرسید «این چه آهنگی است؟».
 3. آهنگ موردنظر را پخش کنید، متن ترانه را بخوانید، یا موسیقی آن را زمزمه کنید یا سوت بزنید.
  • پخش آهنگ: با «دستیار Google»، می‌توانید نام آهنگ را متوجه شوید. می‌توانید:
   • آهنگ را هم‌رسانی کنید.
   • ویدیو را در YouTube تماشا کنید.
   • آهنگ را به فهرست پخش در YouTube Music YouTube Music Logo اضافه کنید.
  • زمزمه کردن، سوت زدن، یا خواندن متن ترانه: با «دستیار Google» می‌توانید آهنگ‌های مطابق احتمالی را شناسایی کنید. برای رفتن به صفحه نتایج «جستجو»، یکی از آن‌ها را انتخاب کنید تا بتوانید:
   • به آهنگ گوش کنید.
   • متن ترانه را بخوانید.
   • نماهنگ را تماشا کنید.

نکته: با «دستیار Google»، فقط می‌توانید آهنگ‌هایی را که متن دارد شناسایی کنید.

استفاده از برنامه Google برای پیدا کردن نام آهنگ

 1. در دستگاه Android، برنامه Google جستجوی Google را باز کنید.
 2. در نوار جستجو، روی «میکروفون»و سپسجستجوی آهنگ ضربه بزنید.
 3. آهنگ موردنظر را پخش کنید، متن ترانه را بخوانید، یا موسیقی آن را زمزمه کنید یا سوت بزنید.

اطلاع از اینکه چه آهنگی پخش می‌شود (Pixel 2 و مدل‌های بالاتر)

در صفحه قفل، می‌توانید به‌طور خودکار اعلانی دریافت کنید که به شما می‌گوید چه آهنگی درحال پخش شدن است. با نحوه روشن کردن «درحال پخش» آشنا شوید.

مفید بود؟

چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟
Android iPhone و iPad
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی