Pridanie, usporiadanie alebo zdieľanie kníh

Knihy a časopisy môžete zbierať v osobnej knižnici v Knihách Google.

Ako pridať knihy do knižnice

 1. Prejdite do Kníh Google.
 2. Kliknite na položku Moja knižnica.
 3. Vyberte kategóriu, napríklad Obľúbené alebo Práve čítam.
 4. Kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Pridať podľa kódu ISBN alebo ISSN.
 5. Zadajte kódy ISBN alebo ISSN kníh alebo časopisov, ktoré chcete pridať.
 6. Kliknite na položku Pridať knihy.

Ako pridať knihu, na ktorú sa už pozeráte

 1. Umiestnite kurzor myši na možnosť Pridať do mojej knižnice v hornej časti obrazovky.
 2. Kliknite na kategóriu.

Ako odstrániť knihy z knižnice

 1. Prejdite do Kníh Google.
 2. Kliknite na položku Moja knižnica.
 3. Vyberte kategóriu, v ktorej sa kniha nachádza.
 4. Pod knihou alebo časopisom, ktorý chcete vymazať, kliknite na možnosť Odstrániť.
 5. Rozhodnutie potvrďte.

Ako knihy usporiadať do kategórií

V knižnici môžete mať viac rôznych kategórií nazývaných police. Niektoré kategórie sú vopred pripravené, ale môžete si pridať aj ďalšie.

Vytvorenie kategórie
 1. Prejdite do Kníh Google.
 2. Kliknite v pravom hornom rohu na možnosť Prihlásiť sa.
 3. Kliknite na položku Moja knižnica.
 4. Vľavo kliknite na položku Nová polica.
 5. Zadajte názov.
 6. Voliteľné: Ak nechcete, aby sa táto kategória zobrazovala ostatným ľuďom, vyberte možnosť Nastaviť ako súkromné.
 7. Kliknite na položku Vytvoriť policu.
Odstránenie kategórie

Vytvorené kategórie môžete odstrániť. Keď odstránite kategóriu, vymažte aj všetky knihy, štítky a poznámky v nej.

 1. Prejdite do Kníh Google.
 2. Kliknite v pravom hornom rohu na možnosť Prihlásiť sa.
 3. Kliknite na položku Moja knižnica.
 4. Vyberte kategóriu, ktorú chcete odstrániť.
 5. Kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Odstrániť policu.
 6. Rozhodnutie potvrďte.

Zdieľanie kníh z knižnice

Kategórie v knižnici môžete nastaviť ako verejné, aby ich tak mohli vidieť aj ďalší ľudia.

 1. Prejdite do Kníh Google.
 2. Kliknite v pravom hornom rohu na možnosť Prihlásiť sa.
 3. Kliknite na položku Moja knižnica.
 4. Ak sa vám vľavo zobrazí správa „Váš profil Google nie je prepojený s účtom Kníh“, kliknite na možnosť Zobraziť môj profil vedľa verejných údajov služby Knihy.
 5. Na ľavej strane kliknite na kategóriu.
 6. Kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Upraviť vlastnosti.
 7. Vedľa položky Viditeľnosť kliknite na položku Nastaviť ako verejné.
 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.