Dodawanie, porządkowanie i udostępnianie książek

Możesz kolekcjonować książki i czasopisma w osobistej bibliotece w Książkach Google.

Dodawanie książek do biblioteki

 1. Otwórz Książki Google.
 2. Kliknij Moja biblioteka.
 3. Wybierz kategorię, np. „Ulubione” lub „Właśnie czytam”.
 4. Kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Dodaj według numeru ISBN lub ISSN.
 5. Wpisz numery ISBN lub ISSN książek bądź czasopism, które chcesz dodać.
 6. Kliknij Dodaj książki.

Dodawanie aktualnie oglądanej książki

 1. U góry ekranu najedź na Dodaj do mojej biblioteki.
 2. Kliknij kategorię.

Usuwanie książek z biblioteki

 1. Otwórz Książki Google.
 2. Kliknij Moja biblioteka.
 3. Wybierz kategorię, do której przypisana jest książka.
 4. Kliknij Usuń pod książką lub czasopismem.
 5. Potwierdź swoją decyzję.

Porządkowanie książek według kategorii

Książki w bibliotece możesz przyporządkować do różnych kategorii, nazywanych półkami. Niektóre kategorie są już utworzone, ale możesz dodać kolejne.

Tworzenie kategorii
 1. Otwórz Książki Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Zaloguj się.
 3. Kliknij Moja biblioteka.
 4. Po lewej stronie kliknij Nowa półka.
 5. Wpisz nazwę.
 6. Opcjonalnie: jeśli nie chcesz, by inni użytkownicy widzieli tę kategorię, zaznacz Ustaw jako prywatną.
 7. Kliknij Utwórz półkę.
Usuwanie kategorii

Możesz usuwać utworzone przez siebie kategorie. Gdy usuniesz kategorię, usuniesz wszystkie znajdujące się w niej książki, etykiety i notatki.

 1. Otwórz Książki Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Zaloguj się.
 3. Kliknij Moja biblioteka.
 4. Wybierz kategorię, którą chcesz usunąć.
 5. Kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Usuń półkę.
 6. Potwierdź swoją decyzję.

Udostępnianie książek z biblioteki

Możesz ustawić kategorie ze swojej biblioteki jako publiczne, dzięki czemu inni użytkownicy będą je widzieć.

 1. Otwórz Książki Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Zaloguj się.
 3. Kliknij Moja biblioteka.
 4. Jeśli po lewej stronie widzisz „Twój profil Google nie jest powiązany z Książkami Google”, kliknij Pokaż mój profil obok danych profilu publicznego Książek Google.
 5. Po lewej stronie kliknij kategorię.
 6. Kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Edytuj właściwości.
 7. Obok „Widoczność” kliknij Ustaw jako publiczną.
 8. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?