Legg til, organiser eller del bøker

Du kan samle bøker og tidsskrifter i et personlig bibliotek i Google Bøker.

Legg til bøker i biblioteket ditt

 1. Gå til Google Bøker.
 2. Klikk på Mitt bibliotek.
 3. Velg en kategori, for eksempel «Favoritter» eller «Leser nå».
 4. Klikk på Innstillinger Innstillinger etterfulgt av Legg til med ISBN eller ISSN.
 5. Skriv inn ISBN- eller ISSN-numrene til bøkene eller tidsskriftene du vil legge til.
 6. Klikk på Legg til bøker.

Legg til en bok du allerede ser på

 1. Hold markøren over Legg til i biblioteket mitt øverst på skjermen.
 2. Klikk på en kategori.

Fjern bøker fra biblioteket ditt

 1. Gå til Google Bøker.
 2. Klikk på Mitt bibliotek.
 3. Velg kategorien boken er i.
 4. Klikk på Fjern under boken eller tidsskriftet du vil fjerne.
 5. Bekreft avgjørelsen.

Organiser bøkene dine i kategorier

Du kan ha forskjellige kategorier i biblioteket ditt, og disse kalles bokhyller. Noen kategorier er opprettet allerede, men du kan legge til flere.

Opprett kategorier
 1. Gå til Google Bøker.
 2. Klikk på Logg på øverst til høyre.
 3. Klikk på Mitt bibliotek.
 4. Klikk på Ny hylle til venstre.
 5. Skriv inn et navn.
 6. Valgfritt: Hvis du ikke vil at andre skal kunne se denne kategorien, velger du Gjør privat.
 7. Klikk på Opprett en bokhylle.
Slett kategorier

Du kan slette kategorier du har opprettet. Når du sletter kategorier, sletter du eventuelle bøker, etiketter og notater i dem.

 1. Gå til Google Bøker.
 2. Klikk på Logg på øverst til høyre.
 3. Klikk på Mitt bibliotek.
 4. Velg en kategori vil slette.
 5. Klikk på Innstillinger Innstillinger etterfulgt av Slett bokhylle.
 6. Bekreft avgjørelsen.

Del bøker i biblioteket ditt

Du kan gjøre kategoriene i biblioteket ditt offentlige, slik at andre kan se dem.

 1. Gå til Google Bøker.
 2. Klikk på Logg på øverst til høyre.
 3. Klikk på Mitt bibliotek.
 4. Hvis du ser «Din Google-profil er ikke koblet til Google Bøker» til venstre, klikker du på Vis min profil ved siden av mine offentlige bøker.
 5. Klikk på en kategori til venstre.
 6. Klikk på Innstillinger Innstillinger etterfulgt av Rediger egenskaper.
 7. Klikk på Gjør offentlig ved siden av «Synlighet».
 8. Klikk på Lagre.