הוספה, ארגון ושיתוף של ספרים

אפשר לשמור ספרים וכתבי עת בספרייה אישית ב-Google ספרים.

הוספת ספרים לספרייה שלך

 1. עוברים ל-Google ספרים.
 2. לוחצים על הספרייה שלי.
 3. בוחרים קטגוריה, כמו "מועדפים" או "מומלץ לקריאה".
 4. לוחצים על "הגדרות" הגדרות ואז הוספה לפי ISBN או ISSN‏.
 5. מזינים את מספרי ה-ISBN או ה-ISSN של הספרים או כתבי העת שרוצים להוסיף.
 6. לוחצים על הוספת ספרים.

הוספת הספר המוצג

 1. בחלק העליון של המסך, מצביעים על הוספה לספרייה שלי.
 2. לוחצים על קטגוריה.

הסרת ספרים מהספרייה

 1. עוברים ל-Google ספרים.
 2. לוחצים על הספרייה שלי.
 3. בוחרים את הקטגוריה של הספר.
 4. מתחת לספר או לכתב העת שרוצים להסיר, לוחצים על הסרה.
 5. מאשרים את הבחירה.

איך לארגן את הספרים בקטגוריות

ניתן לשמור קטגוריות שונות בספרייה, שנקראות "מדפי ספרים". יש קטגוריות מוכנות מראש, אבל אפשר גם להוסיף קטגוריות חדשות.

יצירת קטגוריה
 1. עוברים ל-Google ספרים.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על היכנס.
 3. לוחצים על הספרייה שלי.
 4. בצד ימין, לוחצים על מדף חדש.
 5. מזינים שם.
 6. אופציונלי: אם לא רוצים שאנשים אחרים יראו את הקטגוריה, בוחרים באפשרות הגדרה כפריט פרטי.
 7. לוחצים על יצירה של מדף ספרים.
מחיקת קטגוריה

אפשר למחוק קטגוריות שיצרת. כשמוחקים קטגוריה, גם כל הספרים, התוויות וההערות שבקטגוריה נמחקים.

 1. עוברים ל-Google ספרים.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על היכנס.
 3. לוחצים על הספרייה שלי.
 4. בוחרים קטגוריה שרוצים למחוק.
 5. לוחצים על "הגדרות" הגדרות ואז מחיקה של מדף ספרים.
 6. מאשרים את הבחירה.

שיתוף ספרים בספרייה שלך

אפשר להגדיר קטגוריות בספרייה כפריטים ציבוריים כדי שאחרים יוכלו לראות אותן.

 1. עוברים ל-Google ספרים.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על היכנס.
 3. לוחצים על הספרייה שלי.
 4. אם בצד ימין מופיעה ההודעה "פרופיל Google שלך אינו מקושר אל Google ספרים", לוחצים על הצג את הפרופיל שלי ליד המידע הציבורי שלי ב-Google ספרים.
 5. בצד ימין, לוחצים על קטגוריה.
 6. לוחצים על "הגדרות" הגדרות ואז עריכת מאפיינים.
 7. ליד "חשיפה", לוחצים על הגדרה כציבורי.
 8. לוחצים על שמירה.