התראה

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

הוספה, ארגון ושיתוף של ספרים

אפשר לשמור ספרים וכתבי עת בספרייה אישית ב-Google ספרים.

הוספת ספרים לספרייה שלכם

 1. עוברים ל-Google ספרים.
 2. לוחצים על הספרייה שלי.
 3. בוחרים מדף ספרים, כמו "מועדפים" או "המלצות לקריאה".
 4. לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז הוספה לפי ISBN או ISSN.
 5. מזינים את מספרי ה-ISBN או ה-ISSN של הספרים או כתבי העת שרוצים להוסיף.
 6. לוחצים על הוספת ספרים.

הוספת הספר המוצג

 1. בחלק העליון של המסך, מעבירים את העכבר מעל הוספה לספרייה שלי.
 2. לוחצים על מדף ספרים.

הסרת ספרים מהספרייה

 1. עוברים ל-Google ספרים.
 2. לוחצים על הספרייה שלי.
 3. לוחצים על שם מדף הספרים שבו נמצא הספר.
 4. מתחת לספר או לכתב העת שרוצים להסיר, לוחצים על הסרה.
 5. מאשרים את הבחירה.

איך לארגן את הספרים במדפי ספרים

תוכלו להוסיף מדפי ספרים שונים בספרייה. יש מדפי ספרים מוכנים מראש, אבל אפשר גם להוסיף עוד.

יצירת מדף ספרים
 1. עוברים ל-Google ספרים.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על כניסה.
 3. לוחצים על הספרייה שלי.
 4. בצד ימין, לוחצים על מדף חדש.
 5. מזינים שם.
 6. אופציונלי: אם לא רוצים שאנשים אחרים יראו את מדף הספרים, בוחרים באפשרות הגדרה כפריט פרטי.
 7. לוחצים על יצירה של מדף ספרים.
מחיקת מדף ספרים

אפשר למחוק מדפי ספרים שיצרתם. כשמוחקים מדף ספרים, גם כל הספרים, התוויות וההערות שבמדף זה נמחקים.

 1. עוברים ל-Google ספרים.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על כניסה.
 3. לוחצים על הספרייה שלי.
 4. בוחרים מדף ספרים שרוצים למחוק.
 5. לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז מחיקה של מדף ספרים.
 6. מאשרים את הבחירה.

שיתוף ספרים בספרייה

אפשר להגדיר מדפי ספרים בספרייה כפריטים גלויים לכול כדי שאחרים יוכלו לראות אותם.

 1. עוברים ל-Google ספרים.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על כניסה.
 3. לוחצים על הספרייה שלי.
 4. אם בצד ימין מופיעה ההודעה "פרופיל Google שלך אינו מקושר אל Google ספרים", לוחצים על הצגת הפרופיל שלי ליד המידע הציבורי שלי ב-Google ספרים.
 5. בצד ימין, לוחצים על מדף ספרים.
 6. לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז עריכת מאפיינים.
 7. ליד "הרשאות גישה", לוחצים על הגדרה כ'גלוי לכול'.
 8. לוחצים על שמירה.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי