הוספה, ארגון ושיתוף של ספרים

אפשר לשמור ספרים וכתבי עת בספרייה אישית ב-Google ספרים.

הוספת ספרים לספרייה שלכם

 1. עוברים ל-Google ספרים.
 2. לוחצים על הספרייה שלי.
 3. בוחרים קטגוריה, כמו "מועדפים" או "המלצות לקריאה".
 4. לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז הוספה לפי ISBN או ISSN.
 5. מזינים את מספרי ה-ISBN או ה-ISSN של הספרים או כתבי העת שרוצים להוסיף.
 6. לוחצים על הוספת ספרים.

הוספת הספר המוצג

 1. בחלק העליון של המסך, מצביעים על הוספה לספרייה שלי.
 2. לוחצים על קטגוריה.

הסרת ספרים מהספרייה

 1. עוברים ל-Google ספרים.
 2. לוחצים על הספרייה שלי.
 3. בוחרים את הקטגוריה של הספר.
 4. מתחת לספר או לכתב העת שרוצים להסיר, לוחצים על הסרה.
 5. מאשרים את הבחירה.

איך לארגן את הספרים בקטגוריות

ניתן לשמור קטגוריות שונות בספרייה, שנקראות "מדפי ספרים". יש קטגוריות מוכנות מראש, אבל אפשר גם להוסיף קטגוריות חדשות.

יצירת קטגוריה
 1. עוברים ל-Google ספרים.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על כניסה.
 3. לוחצים על הספרייה שלי.
 4. בצד ימין, לוחצים על מדף חדש.
 5. מזינים שם.
 6. אופציונלי: אם לא רוצים שאנשים אחרים יראו את הקטגוריה, בוחרים באפשרות הגדרה כפריט פרטי.
 7. לוחצים על יצירה של מדף ספרים.
מחיקת קטגוריה

אפשר למחוק קטגוריות שיצרתם. כשמוחקים קטגוריה, גם כל הספרים, התוויות וההערות שבקטגוריה נמחקים.

 1. עוברים ל-Google ספרים.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על כניסה.
 3. לוחצים על הספרייה שלי.
 4. בוחרים קטגוריה שרוצים למחוק.
 5. לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז מחיקה של מדף ספרים.
 6. מאשרים את הבחירה.

שיתוף ספרים בספרייה

אפשר להגדיר קטגוריות בספרייה כפריטים ציבוריים כדי שאחרים יוכלו לראות אותן.

 1. עוברים ל-Google ספרים.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על כניסה.
 3. לוחצים על הספרייה שלי.
 4. אם בצד ימין מופיעה ההודעה "פרופיל Google שלך אינו מקושר אל Google ספרים", לוחצים על הצגת הפרופיל שלי ליד המידע הציבורי שלי ב-Google ספרים.
 5. בצד ימין, לוחצים על קטגוריה.
 6. לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז עריכת מאפיינים.
 7. ליד "הרשאות גישה", לוחצים על הגדרה כ'גלוי לכול'.
 8. לוחצים על שמירה.