Προσθήκη, οργάνωση ή κοινή χρήση βιβλίων

Μπορείτε να συλλέξετε βιβλία και περιοδικά σε μια προσωπική βιβλιοθήκη στα Βιβλία Google.

Προσθήκη βιβλίων στη βιβλιοθήκη σας

 1. Μεταβείτε στα Βιβλία Google.
 2. Κάντε κλικ στην ενότητα Η βιβλιοθήκη μου.
 3. Επιλέξτε μια κατηγορία, όπως "Αγαπημένα" ή "Ανάγνωση τώρα".
 4. Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Προσθήκη κατά ISBN ή ISSN.
 5. Εισαγάγετε τους αριθμούς ISBN ή ISSN των βιβλίων ή των περιοδικών που θέλετε να προσθέσετε.
 6. Κάντε κλικ στην Προσθήκη βιβλίων.

Προσθήκη ενός βιβλίου που βλέπετε ήδη

 1. Στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Προσθήκη στη βιβλιοθήκη μου.
 2. Κάντε κλικ σε μια κατηγορία.

Κατάργηση βιβλίων από τη βιβλιοθήκη σας

 1. Μεταβείτε στα Βιβλία Google.
 2. Κάντε κλικ στην ενότητα Η βιβλιοθήκη μου.
 3. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκει το βιβλίο.
 4. Κάτω από το βιβλίο ή το περιοδικό που θέλετε να καταργήσετε, κάντε κλικ στην Κατάργηση.
 5. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Οργάνωση βιβλίων σε κατηγορίες

Μπορείτε να έχετε διαφορετικές κατηγορίες στη βιβλιοθήκη σας, οι οποίες ονομάζονται ράφια. Ορισμένες κατηγορίες έχουν δημιουργηθεί ήδη, αλλά μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες.

Δημιουργία κατηγορίας
 1. Μεταβείτε στα Βιβλία Google.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση.
 3. Κάντε κλικ στην ενότητα Η βιβλιοθήκη μου.
 4. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο ράφι.
 5. Καταχωρίστε ένα όνομα.
 6. Προαιρετικό: Εάν δεν θέλετε αυτή η κατηγορία να είναι ορατή σε άλλα άτομα, επιλέξτε Να γίνει ιδιωτική.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία ραφιού.
Διαγραφή κατηγορίας

Μπορείτε να διαγράψετε τις κατηγορίες που δημιουργήσατε. Όταν διαγράφετε μια κατηγορία, διαγράφετε τυχόν βιβλία, ετικέτες και σημειώσεις που περιέχονται σε αυτή.

 1. Μεταβείτε στα Βιβλία Google.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση.
 3. Κάντε κλικ στην ενότητα Η βιβλιοθήκη μου.
 4. Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να διαγράψετε.
 5. Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Διαγραφή ραφιού.
 6. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Μοιραστείτε βιβλία στη βιβλιοθήκη σας

Μπορείτε να κάνετε τις κατηγορίες στη βιβλιοθήκη σας δημόσιες, έτσι ώστε να είναι ορατές σε άλλα άτομα.

 1. Μεταβείτε στα Βιβλία Google.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση.
 3. Κάντε κλικ στην ενότητα Η βιβλιοθήκη μου.
 4. Στα αριστερά, εάν εμφανίζεται η ένδειξη "Το Προφίλ Google δεν είναι συνδεδεμένο με τα Βιβλία," κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση του Προφίλ μου δίπλα στα δημόσια δεδομένα Βιβλίων μου.
 5. Αριστερά, κάντε κλικ σε μια κατηγορία.
 6. Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Επεξεργασία ιδιοτήτων.
 7. Δίπλα στην ενότητα "Ορατότητα", κάντε κλικ στην επιλογή Να γίνει δημόσιο.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.