บันทึกลิงก์ รูปภาพ และอื่นๆ จากผลการค้นหา

คุณสามารถบันทึกลิงก์ที่ไปยังรายการต่างๆ จากผลการค้นหาของ Google และจัดระเบียบลิงก์เหล่านั้นเป็นรายการเพื่อกลับมาดูในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อค้นหาใน Google โดยใช้คอมพิวเตอร์ คุณสามารถบันทึกรูปภาพไว้ในรายการได้ วิธีการมีดังนี้

 1. ไปที่ Google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. หากยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google โปรดลงชื่อเข้าใช้ก่อน
 3. ทำการค้นหา
 4. ที่ด้านบน ให้คลิกรูปภาพ
 5. คลิกรูปภาพที่ต้องการบันทึก
 6. คลิก "บันทึก" บันทึก

ดูหรือนำรูปภาพที่บันทึกไว้ออก

 1. ไปที่ Google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. หากยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google โปรดลงชื่อเข้าใช้ก่อน
 3. ทำการค้นหา
 4. ที่ด้านบน ให้คลิกรูปภาพ
 5. ที่ด้านขวาบน คลิกดูสิ่งที่บันทึกไว้
 6. หากต้องการลบรูปภาพ ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น เลือก
 7. เลือกรูปภาพที่ต้องการลบ จากนั้น "ลบ" ลบ
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร