เพิ่มลิงก์ รูปภาพ และอื่นๆ จากผลการค้นหาลงในคอลเล็กชัน

คุณเพิ่มลิงก์และรูปภาพจากผลการค้นหาของ Google ลงในคอลเล็กชันเพื่อกลับมาดูภายหลังอย่างรวดเร็วได้

คุณบันทึกรูปภาพไว้ในรายการได้เมื่อค้นหาใน Google โดยใช้คอมพิวเตอร์

เพิ่มรูปภาพลงในคอลเล็กชัน

 1. ไปที่ Google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. หากยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google โปรดลงชื่อเข้าใช้ก่อน
 3. ทำการค้นหา
 4. ที่ด้านบน ให้คลิกรูปภาพ
 5. คลิกภาพที่ต้องการบันทึก แล้ว บันทึก เพิ่มไปที่

นำรูปภาพออกจากคอลเล็กชัน

 1. ไปที่ Google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. หากยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google โปรดลงชื่อเข้าใช้ก่อน
 3. ทำการค้นหา
 4. ที่ด้านบน ให้คลิกรูปภาพ
 5. ที่ด้านขวาบน คลิกดูสิ่งที่บันทึกไว้
 6. คลิกคอลเล็กชันที่ต้องการนำรูปภาพออก แล้ว เลือก
 7. เลือกรูปภาพที่ต้องการลบ แล้ว นำออก ลบ
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร