Ako nájsť overenia faktov vo výsledkoch vyhľadávania

Pri vyhľadávaní na Googli niekedy uvidíte výsledky, ktoré obsahujú overenia faktov od vydavateľov týkajúce sa verejných tvrdení. Tieto výsledky vás informujú, či tvrdenia týkajúce sa hľadaného dopytu sú na základe overenia faktov vydavateľom posúdené ako pravdivé, nepravdivé alebo čiastočne pravdivé.

What fact checks look like

Vo Vyhľadávaní Google

Ak určitý web overí tvrdenie súvisiace s vaším vyhľadávaním, môže sa vám zobraziť výsledok vyhľadávania s oknom, ktoré obsahuje nasledujúce informácie:

 • kontrolované tvrdenie,
 • Informáciu o osobe, ktorá zverejnila tvrdenie
 • Meno alebo názov vydavateľa overujúceho dané fakty
 • zhrnutie overenia faktov vydavateľom.

V Obrázkoch Google

Ak obrázok pochádza zo stránky so súvisiacim obsahom, ktorého fakty boli overené, môžete nájsť:

Vo výsledkoch vyhľadávania:

 • štítok Overenie faktov v miniatúre,
 • názov domény overujúcej dané fakty.

Po výbere obrázka vo výsledkoch vyhľadávania:

 • tvrdenie,
 • meno vydavateľa overujúceho daného fakty,
 • zhrnutie overenia faktov vydavateľom.

V Správach Google

Články s overeniami faktov tvrdení sú označené „Overenie faktov“.

Disagree with a fact check

Google doesn’t create fact checks. If you disagree with a fact check, contact the website owner that published it.

Report spam or abuse

Ak vo výsledkoch vyhľadávania vidíte informácie, ktoré sú podľa vás spam, ako napríklad nevhodný obsah alebo platené odkazy, môžete nám poslať spätnú väzbu. Odoslaním spätnej väzby nám pomôžete príslušný problém odstrániť. Na príspevky však priamo neodpovedáme.

On Google Search

 1. Below the fact check, select Feedback.
 2. Tell us the issue, then select Send.

In Google News

In the app

 1. On your phone, open the Google News app Správy Google.
 2. At the top left tap, Menu Ponuka.
 3. Scroll down, then tap Help & Feedback a potomSend feedback.
 4. Tell us the issue, then tap Send Odoslať.

On desktop

 1. Go to Google News.
 2. Scroll to the bottom of the page, then click Send feedback.
 3. Tell us the issue, then click Send.

How Google determines a fact check

If a fact check made by a publisher meets certain requirements, Google automatically shows a summary of that fact check. To summarize those requirements:

 • The publisher of the fact check must be a trusted source of information (determined by an algorithm)
 • The content must clearly tell you:
  • Which claims are being checked
  • Conclusions about the claims
  • How conclusions were reached
  • Citations and primary sources of information

Keep in mind that Google does not endorse any of these fact checks.

If you’re a publisher, learn more about how Google determines fact check content. If you’re a developer, learn how to add the structured data to your page.