Overenia faktov vo výsledkoch vyhľadávania

Pri vyhľadávaní na Googli niekedy uvidíte výsledky, ktoré obsahujú overenia faktov od vydavateľov týkajúce sa verejných tvrdení. Tieto výsledky vás informujú, či tvrdenia týkajúce sa hľadaného dopytu sú na základe overenia faktov vydavateľom posúdené ako pravdivé, nepravdivé alebo čiastočne pravdivé. 

Ako vyzerajú overenia faktov

Vo Vyhľadávaní Google

Ak určitý web overí tvrdenie súvisiace s vaším vyhľadávaním, uvidíte výsledok vyhľadávania s oknom, ktoré obsahuje nasledujúce informácie:

 • Kontrolované tvrdenie
 • Informáciu o osobe, ktorá zverejnila tvrdenie
 • Meno alebo názov vydavateľa overujúceho dané fakty
 • Zhrnutie overenia faktov vydavateľom

V Správach Google

Články s overeniami faktov tvrdení sú označené „Overenie faktov“.

Nesúhlas s overením faktov

Google nevytvára overenia faktov. Ak s overením faktov nesúhlasíte, kontaktujte vlastníka webu, ktorý ho zverejnil.

Nahlásenie spamu alebo zneužitia

Ak vo výsledkoch vyhľadávania vidíte informácie, ktoré sú podľa vás spam, ako napríklad nevhodný obsah alebo platené odkazy, môžete nám poslať spätnú väzbu. Odoslaním spätnej väzby nám pomôžete príslušný problém opraviť. Na príspevky však priamo neodpovedáme.

Postup vo Vyhľadávaní Google
 1. Vyberte pod overením faktov možnosť Spätná väzba.
 2. Vysvetlite nám problém a potom vyberte možnosť Odoslať.
Postup v Správach Google

V aplikácii

 1. Otvorte na telefóne aplikáciu Správy Google Správy Google.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Posuňte zobrazenie nadol a potom klepnite na položky Pomocník a spätná väzba a potomOdoslať spätnú väzbu.
 4. Vysvetlite nám problém a potom klepnite na možnosť Odoslať Odoslať.

Na počítači

 1. Prejdite do služby Správy Google.
 2. Posuňte zobrazenie do dolnej časti stránky a potom kliknite na položku Odoslať spätnú väzbu.
 3. Vysvetlite nám problém a potom kliknite na možnosť Odoslať.

Ako Google určuje overenie faktov

Ak overenie faktov od vydavateľa spĺňa určité kritériá, Google automaticky zobrazí jeho zhrnutie. Súhrn podmienok:

 • Vydavateľ príslušného overenia faktov musí byť dôveryhodný zdroj informácií (určený na základe algoritmu).
 • Obsah vás musí zreteľne zahŕňať nasledujúce informácie:
  • Ktoré tvrdenia sú kontrolované
  • Závery týkajúce sa tvrdení
  • Ako sa dospelo k záverom
  • Citáty a primárne zdroje informácií

Upozorňujeme, že Google nepodporuje žiadne overenia faktov.

Ak ste vydavateľ, prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako Google určuje obsah overenia faktov. Ak ste vývojár, prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako pridať štruktúrované údaje na stránku.