Upozornenie

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Ako nájsť overenia faktov vo výsledkoch vyhľadávania

Ako vyzerajú overenia faktov

Vo Vyhľadávaní Google

Ak určitý web overí tvrdenie súvisiace s vaším vyhľadávaním, môže sa vám zobraziť výsledok vyhľadávania s oknom, ktoré obsahuje nasledujúce informácie:

 • kontrolované tvrdenie,
 • Informáciu o osobe, ktorá zverejnila tvrdenie
 • Meno alebo názov vydavateľa overujúceho dané fakty
 • zhrnutie overenia faktov vydavateľom.

V Obrázkoch Google

Ak obrázok pochádza zo stránky so súvisiacim obsahom, ktorého fakty boli overené, môžete nájsť:

Vo výsledkoch vyhľadávania:

 • štítok Overenie faktov v miniatúre,
 • názov domény overujúcej dané fakty.

Po výbere obrázka vo výsledkoch vyhľadávania:

 • tvrdenie,
 • meno vydavateľa overujúceho daného fakty,
 • zhrnutie overenia faktov vydavateľom.

V Správach Google

Články s overenými faktmi od spravodajských vydavateľstiev nájdete v Správach Google na niekoľkých miestach:

 • Hlavné správy: tieto články majú štítok Overenie faktov.
 • Všetko o téme Všetko o téme: je tu vyhradená sekcia Overenie faktov.
 • V počítači: v niektorých krajinách je v Správach Google k dispozícii karta Overenie faktov.

Nesúhlas s overením faktov

Google nevytvára overenia faktov. Ak s overením faktov nesúhlasíte, kontaktujte vlastníka webových stránok, ktorý ho zverejnil.

Nahlásenie spamu alebo zneužitia

Ak vo výsledkoch vyhľadávania vidíte informácie, ktoré sú podľa vás spam, ako napríklad nevhodný obsah alebo platené odkazy, môžete nám poslať spätnú väzbu. Odoslaním spätnej väzby nám pomôžete príslušný problém odstrániť. Na príspevky však priamo neodpovedáme.

Vo Vyhľadávaní Google

 1. Vyberte pod overením faktov položku Spätná väzba.
 2. Vysvetlite nám problém a potom vyberte Odoslať.

V Správach Google

V aplikácii

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Správy Google Správy Google.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Posuňte zobrazenie nadol a potom klepnite na položky Pomocník a spätná väzba a potomOdoslať spätnú väzbu.
 4. Vysvetlite nám problém a potom klepnite na Odoslať Odoslať.

V počítači

 1. Prejdite do Správ Google.
 2. Posuňte zobrazenie do dolnej časti stránky a potom kliknite na položku Odoslať spätnú väzbu.
 3. Vysvetlite nám problém a potom kliknite na Odoslať.

Ako Google určuje overenie faktov

Ak overenie faktov od vydavateľa spĺňa určité požiadavky, Google automaticky zobrazí jeho zhrnutie. Súhrn podmienok:

 • Vydavateľ príslušného overenia faktov musí byť dôveryhodný zdroj informácií (určený na základe algoritmu).
 • Obsah vás musí zreteľne zahŕňať nasledujúce informácie:
  • ktoré tvrdenia sú kontrolované,
  • Závery týkajúce sa tvrdení
  • Ako sa dospelo k záverom
  • Citáty a primárne zdroje informácií

Upozorňujeme, že Google nepodporuje žiadne overenia faktov.

Ak ste vydavateľ, prečítajte si viac o tom, ako Google určuje obsah overenia faktov. Ak ste vývojár, prečítajte si viac o tom, ako pridať štruktúrované dáta na stránku.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
3218518757574502726
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
100334