Εντοπίστε επαληθεύσεις πληροφοριών στα αποτελέσματα αναζήτησης

Τι μορφή έχει η επαλήθευση πληροφοριών

Στην Αναζήτηση Google

Εάν ένας ιστότοπος έχει κάνει επαλήθευση πληροφοριών για κάποιον ισχυρισμό που σχετίζεται με την αναζήτησή σας, μπορεί να εμφανιστεί ένα αποτέλεσμα αναζήτησης με ένα πλαίσιο στο οποίο θα αναφέρονται τα εξής:

 • Ο ισχυρισμός σχετικά με τον οποίο πραγματοποιείται η επαλήθευση πληροφοριών
 • Το άτομο που έκανε την αξίωση
 • Το όνομα του εκδότη που πραγματοποιεί τον έλεγχο στοιχείων
 • Μια σύνοψη της επαλήθευσης πληροφοριών του εκδότη

Στις Εικόνες Google

Όταν μια εικόνα προέρχεται από μια σελίδα με σχετικό περιεχόμενο που έχει υποβληθεί σε επαλήθευση πληροφοριών, μπορεί να βρείτε:

Στα αποτελέσματα αναζήτησης:

 • Μια ετικέτα Επαλήθευση πληροφοριών στη μικρογραφία
 • Το όνομα του τομέα που πραγματοποιεί τον έλεγχο στοιχείων

Αφού επιλέξετε μια εικόνα στα αποτελέσματα αναζήτησης:

 • Τον ισχυρισμό
 • Το όνομα του εκδότη που δημοσίευσε την επαλήθευση πληροφοριών
 • Μια σύνοψη της επαλήθευσης πληροφοριών του εκδότη

Στις Ειδήσεις Google

Μπορείτε να βρείτε άρθρα με επαληθεύσεις πληροφοριών από εκδότες ειδήσεων σε διάφορα μέρη των Ειδήσεων Google:

 • Κυριότερες ειδήσεις: Αυτά τα άρθρα έχουν την ετικέτα Επαλήθευση πληροφοριών.
 • Πλήρης κάλυψη Πλήρης κάλυψη: Υπάρχει η ειδική ενότητα Επαλήθευση πληροφοριών.
 • Σε υπολογιστή: Σε ορισμένες χώρες υπάρχει στις Ειδήσεις Google η κάρτα Επαλήθευση πληροφοριών.

Διαφωνία με μια επαλήθευση πληροφοριών

Η Google δεν δημιουργεί επαληθεύσεις πληροφοριών. Εάν διαφωνείτε με μια επαλήθευση πληροφοριών, επικοινωνήστε με τον κάτοχο του ιστοτόπου που την δημοσίευσε.

Αναφορά ανεπιθύμητου περιεχομένου ή κατάχρησης

Εάν στα αποτελέσματα αναζήτησης δείτε πληροφορίες που πιστεύετε ότι συνιστούν ανεπιθύμητο περιεχόμενο, όπως ακατάλληλο περιεχόμενο ή συνδέσμους επί πληρωμή, μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας. Με την αποστολή των σχολίων σας μας βοηθάτε να διορθώσουμε το πρόβλημα, αλλά δεν θα απαντήσουμε απευθείας σε εσάς.

Στην Αναζήτηση Google

 1. Κάτω από την επαλήθευση πληροφοριών, επιλέξτε Σχόλια.
 2. Περιγράψτε μας το ζήτημα και έπειτα επιλέξτε Αποστολή.

Στις Ειδήσεις Google

Στην εφαρμογή

 1. Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Ειδήσεις Google Ειδήσεις Google.
 2. Επάνω αριστερά, πατήστε Μενού Μενού.
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και έπειτα πατήστε Βοήθεια και σχόλια και μετάΑποστολή σχολίων.
 4. Περιγράψτε μας το ζήτημα και έπειτα πατήστε Αποστολή Αποστολή.

Σε υπολογιστή

 1. Μεταβείτε στις Ειδήσεις Google.
 2. Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας και έπειτα κάντε κλικ στην Αποστολή σχολίων.
 3. Περιγράψτε μας το ζήτημα και έπειτα κάντε κλικ στην Αποστολή.

Πώς η Google καθορίζει μια επαλήθευση πληροφοριών

Εάν μια επαλήθευση πληροφοριών που πραγματοποιήθηκε από έναν εκδότη πληροί ορισμένες απαιτήσεις, η Google θα εμφανίσει αυτόματα μια σύνοψη αυτής της επαλήθευσης πληροφοριών. Συνοψίζοντας, αυτές οι απαιτήσεις είναι οι εξής:

 • Ο εκδότης της επαλήθευσης πληροφοριών πρέπει να είναι μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών (όπως καθορίζεται από έναν αλγόριθμο)
 • Το περιεχόμενο πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια:
  • Ποιοι ισχυρισμοί επαληθεύονται
  • Τα συμπεράσματα σχετικά με τις αξιώσεις
  • Τη διαδικασία εξαγωγής των συμπερασμάτων
  • Τις αναφορές και τις κύριες πηγές πληροφοριών

Λάβετε υπόψη ότι η Google δεν υποστηρίζει καμία επαλήθευση πληροφοριών.

Εάν είστε εκδότης, μάθετε περισσότερα σχετικά το πώς η Google καθορίζει το περιεχόμενο της επαλήθευσης πληροφοριών. Αν είστε προγραμματιστής, μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε τα δομημένα δεδομένα στη σελίδα σας.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
false
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
100334