แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ "Ok Google"

หาก Google Assistant ไม่ทำงานหรือไม่ตอบสนองต่อคำว่า "Ok Google" ในอุปกรณ์ ให้ทำตามเคล็ดลับการแก้ปัญหาด้านล่างนี้

การแก้ปัญหาในโทรศัพท์และแท็บเล็ต Android

หาก Google Assistant ไม่ทำงานหรือไม่ตอบสนองต่อ "Ok Google" ในอุปกรณ์ Android ให้ตรวจสอบว่า Google Assistant, Ok Google และ Voice Match เปิดอยู่ ดังนี้

  1. พูดว่า "Ok Google เปิดการตั้งค่า Assistant" ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. ในส่วน "การตั้งค่ายอดนิยม" ให้แตะ Voice Match
  3. เปิด Ok Google และตั้งค่า Voice Match

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือการแก้ปัญหาใน iPhone หรือ iPad โปรดดูวิธีแก้ไขปัญหาในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

แก้ปัญหาเกี่ยวกับลําโพง, Smart Display และนาฬิกาอัจฉริยะ

ตรวจสอบลำโพง, Smart Display หรือนาฬิกาอัจฉริยะที่คุณพบปัญหา

  1. ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กและเปิดเครื่องอยู่
  2. ตรวจสอบว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว
  3. ตรวจสอบว่าไมโครโฟนเปิดอยู่:
    • ลำโพง (ยกเว้น Google Home), Smart Display หรือนาฬิกาอัจฉริยะ: ตรวจสอบที่ด้านหลังของอุปกรณ์ว่าสวิตช์ของไมโครโฟนเปิดอยู่ สวิตช์มักจะเป็นสีส้มหรือสีแดงเมื่อปิดไมโครโฟนไว้
    • Google Home: กดปุ่มปิดเสียงไมโครโฟนที่ด้านหลังของลำโพงเพื่อเปิดหรือปิดไมโครโฟน โดย Assistant จะบอกว่าคุณเปิดไมโครโฟนหรือปิดเสียงไว้

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ดูวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลำโพง, Smart Display หรือนาฬิกาอัจฉริยะ หรือวิธีปรับความไวของ Google Assistant ต่อคำว่า "Ok Google"

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร