"Ok Google" לא פועל

אם המכשיר לא מגיב, ניתן לבצע את הפעולות הבאות כדי לנסות לתקן את הבעיה.

שלב 1: בדיקה אם Google Assistant מופעל

השלבים לפתרון בעיה עם "Ok Google" משתנים כאשר Google Assistant מופעל או מושבת. חשוב לזכור ש-Google Assistant מותקן רק במכשירים מסוימים.

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, לוחצים לחיצה ארוכה על הלחצן הראשי.
  • אם מופיעה ההודעה "היי, איך אוכל לעזור לך?", Google Assistant מופעל וצריך לפעול לפי השלבים שבקטע "עם Google Assistant" המופיע בהמשך.
  • אם הודעה זו לא מופיעה, יש לבצע את השלבים שבקטע "ללא Google Assistant".
 2. אם תתבקשו להפעיל את Google Assistant, יש להקיש על הפעלה.
  הערה: בטלפון Pixel, לא ניתן להשתמש ב-"Ok Google" בלי להפעיל את Google Assistant. מידע נוסף על Google Assistant.

שלב 2: הפעלת "Ok Google"

עם Google Assistant
 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, לוחצים לחיצה ארוכה על הלחצן הראשי.
 2. בפינה השמאלית התחתונה, מקישים על .
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הפרופיל או על ראשי התיבות שלכם​.
 4. מקישים על הגדרות ואז Assistant.
 5. בקטע "מכשירים עם Assistant", בוחרים את הטלפון או הטאבלט.
 6. מפעילים את Google Assistant.
 7. מפעילים את Ok Google.
  • אם מופיע הכיתוב "אפשר לומר "Ok Google" בכל זמן", אתם משתמשים באחת הגרסאות הקודמות של Google app. יש לבצע את השלבים הבאים שבקטע "Google app מגרסה 7.1 ומטה".
 8. אם רוצים שפקודת "Ok Google" תבטל אוטומטית את נעילת הטלפון כשקולכם יזוהה, מפעילים את ההגדרה ביטול נעילה באמצעות Voice Match.

Google app מגרסה 7.1 ומטה

 1. יש לבצע את שלבים 1 עד 4 שבקטע הקודם.
 2. מפעילים את ההגדרה יש לומר "Ok Google" בכל עת.
 3. אם רוצים שפקודת "Ok Google" תבטל באופן אוטומטי את נעילת המכשיר כשקולכם יזוהה, מפעילים את ההגדרה קול מהימן.
ללא Google Assistant
 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את Google app Google app.
 2. בפינה הימנית העליונה של מסך דף הבית, מקישים על סמל התפריט Menu ואז הגדרות ואז Voice ואז Voice Match.
 3. מפעילים את האפשרות "גישה באמצעות Voice Match".
 4. אם רוצים שפקודת "Ok Google" תבטל אוטומטית את נעילת הטלפון כשקולכם יזוהה, מפעילים את ההגדרה ביטול נעילה באמצעות Voice Match.

שלב 3: מכבים את התכונות 'סוללה שניתנת להתאמה' ו'חיסכון בסוללה'

 1. בטלפון או בטאבלט Android, פותחים את אפליקציית ההגדרות Android Settings.
 2. מקישים על סוללה:
  • סוללה שניתנת להתאמה: מקישים על​ סוללה שניתנת להתאמה ואז מכבים את האפשרות שימוש בסוללה שניתנת להתאמה.
  • חיסכון בסוללה: מקישים על חיסכון בסוללה ואז כיבוי עכשיו.

שלב 4: חיפוש עדכון של Google app

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, עוברים לדף Google app.
 2. מקישים על עדכון. אם מופיע הכיתוב "מותקן", זו הגרסה העדכנית.

שלב 5: מלמדים את Google לזהות שוב את קולכם

במכשירים עם Google Assistant
 1. בטלפון או בטאבלט Android, לוחצים לחיצה ארוכה על הלחצן הראשי.
 2. בפינה השמאלית התחתונה, מקישים על .
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הפרופיל או על ראשי התיבות שלכם​.
 4. מקישים על הגדרות ואז Assistant.
 5. בקטע "מכשירים עם Assistant", בוחרים את הטלפון או הטאבלט.
 6. מפעילים את Google Assistant.
 7. מקישים על תבנית קול.
  • אם אפשרות זו לא מוצגת, אתם משתמשים באחת הגרסאות הקודמות של Google app. יש לבצע את השלבים הבאים שבקטע "גרסה 7.1 ומטה של Google app".
 8. מקישים על מחיקת תבנית קול ואז אישור.
 9. מפעילים את Ok Google.
 10. פועלים לפי השלבים להקלטת הקול.
  • מקליטים במקום שקט
  • מדברים רגיל
 11. אם רוצים שפקודת "Ok Google" תבטל אוטומטית את נעילת הטלפון כשקולכם יזוהה, מפעילים את ההגדרה ביטול נעילה באמצעות Voice Match.

Google app מגרסה 7.1 ומטה

 1. מבצעים את שלבים 1 עד 3 שלמעלה.
 2. מקישים על זיהוי "Ok Google" ואז מחיקת תבנית קול ואז אישור.
 3. מפעילים את ההגדרה יש לומר "Ok Google" בכל עת.
 4. פועלים לפי השלבים להקלטת הקול.
  • מקליטים במקום שקט
  • מדברים רגיל
 5. אם רוצים שפקודת "Ok Google" תבטל באופן אוטומטי את נעילת המכשיר כשקולכם יזוהה, מפעילים את ההגדרה קול מהימן.
במכשירים ללא Google Assistant
 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את Google app Google app.
 2. בפינה הימנית העליונה של מסך דף הבית, מקישים על סמל התפריט Menu ואז הגדרות ואז Voice ואז Voice Match.
 3. כדי למחוק את תבנית הקול בה אנחנו משתמשים לזיהוי קולכם, מקישים על מחיקת תבנית קול ואז אישור.
 4. מפעילים את האפשרות גישה באמצעות Voice Match.
 5. מבצעים את השלבים הבאים להקלטת הקול:
  • יש לבצע את ההקלטה במקום שקט
  • מדברים רגיל
 6. אם רוצים שפקודת "Ok Google" תבטל אוטומטית את נעילת הטלפון כשקולכם יזוהה, מפעילים את ההגדרה ביטול נעילה באמצעות Voice Match.

שלב 6: אומרים "Ok Google"

כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה, אומרים "Ok Google".

 1. אם אתם באזור רועש, השביתו את רעשי הרקע או עברו למקום שקט יותר.
 2. אמרו "Ok Google" בקול רגיל.

אם "Ok Google" עדיין לא פועל, נסו ללמד שוב את Google לזהות את קולכם.

קבלת עזרה נוספת או שליחת משוב

במכשירי Pixel ו-Nexus
 1. בטלפון או בטאבלט, פותחים את אפליקציית ההגדרות Android Settings.
 2. גוללים למטה ומקישים על טיפים ותמיכה.
 3. בדף זה ניתן ליצור איתנו קשר בטלפון, בצ'אט או באמצעות טופס משוב.
במכשירי Android אחרים
 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את Google app Google app.
 2. בפינה הימנית העליונה של מסך דף הבית, מקישים על סמל התפריט Menu ואז שליחת משוב.
 3. מספרים לנו מה הבעיה ולאחר מכן מקישים על סמל השליחה שליחה.

שליחת המשוב עוזרת לנו לפתור את הבעיה, אבל התשובה לא תישלח אליך ישירות.