Διόρθωση προβλημάτων με την εντολή "Ok Google"

Αντιμετώπιση προβλημάτων σε τηλέφωνα και tablet Android

Αν ο Βοηθός Google δεν λειτουργεί ή δεν αποκρίνεται στην εντολή "Ok Google" στη συσκευή σας Android, βεβαιωθείτε ότι ο Βοηθός Google, η εντολή Ok Google και το Voice Match έχουν ενεργοποιηθεί:

  1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Βοηθός Google Βοηθός και πείτε "Ρυθμίσεις Βοηθού".
  2. Στην ενότητα Δημοφιλείς ρυθμίσεις, πατήστε Voice Match.
  3. Ενεργοποιήστε την εντολή Ok Google και ρυθμίστε το Voice Match.

Για περισσότερη βοήθεια ή για αντιμετώπιση προβλημάτων σε iPhone ή iPad, μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε προβλήματα σε τηλέφωνα ή tablet.

Συμβουλή: Εάν έχετε συνδεθεί σε έναν λογαριασμό Google Workspace for Education στη συσκευή σας και δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Ok Google, ο διαχειριστής ενδέχεται να έχει απενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ok Google. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ηχείων, έξυπνων οθονών και έξυπνων ρολογιών

Ελέγξτε το ηχείο, την έξυπνη οθόνη ή το έξυπνο ρολόι στο οποίο αντιμετωπίζετε προβλήματα.

  1. Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί και ενεργοποιηθεί.
  2. Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο και στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με την κινητή συσκευή σας.
  3. Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο:
    • Ηχεία (εκτός από το Google Home), έξυπνες οθόνες ή έξυπνα ρολόγια: Στο πίσω μέρος της συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης για το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένος. Συνήθως, όταν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο, ο διακόπτης είναι πορτοκαλί ή κόκκινος.
    • Google Home: Στο πίσω μέρος του ηχείου, πατήστε το κουμπί σίγασης μικροφώνου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. Ο Βοηθός θα σας πει εάν ενεργοποιήσατε ή θέσατε σε σίγαση το μικρόφωνο.

Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με ηχεία, έξυπνες οθόνες και έξυπνα ρολόγια, μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε προβλήματα σε ένα ηχείο, σε μια έξυπνη οθόνη ή ένα έξυπνο ρολόι ή πώς να προσαρμόσετε πόσο ευαίσθητος είναι ο Βοηθός Google στην εντολή "Ok Google".

Σχετικά άρθρα

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
100334
false