Mở trang web bên trong ứng dụng Google

Khi tìm kiếm trên web bằng ứng dụng Google, bạn có thể mở các trang web mà không cần chuyển sang trình duyệt. Điều này có nghĩa là bạn có thể làm những việc sau:

 • Mở liên kết kết quả tìm kiếm nhanh hơn
 • Ở trong ứng dụng Google
 • Sao chép hoặc chia sẻ liên kết, mở lại liên kết trong trình duyệt, v.v. 

Mở trang web trong ứng dụng

 1. Trên điện thoại Android hoặc máy tính bảng, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Thực hiện tìm kiếm.
 3. Nhấn vào một liên kết kết quả tìm kiếm.
 4. Một trang web sẽ mở ra bên trong ứng dụng Google.

Chia sẻ, sao chép, lưu hoặc mở trong trình duyệt

Sau khi mở một trang web trong ứng dụng Google, bạn có thể sử dụng đường dẫn liên kết của trang đó. Ví dụ:

 • Chia sẻ liên kết: Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chia sẻ liên kết. Sau đó chọn một ứng dụng, như Gmail hoặc Tin nhắn.
 • Sao chép liên kết: Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Sao chép liên kết. Sau đó dán liên kết ở bất cứ nơi nào bạn muốn.
 • Mở trong trình duyệt: Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Mở trong trình duyệt hoặc Mở trong Chrome. Sau đó, bạn có thể sử dụng các tính năng của trình duyệt, như dấu trang.
 • Lưu trang: Để lưu trang vào danh sách nội dung bạn yêu thích, hãy nhấn vào biểu tượng Lưu Thêm vào. Hãy tìm hiểu cách tìm các mục đã lưu.

Bật hoặc tắt tính năng "Mở trang web trong ứng dụng"

Để bật hoặc tắt tính năng này, hãy làm như sau:

 1. Trên điện thoại Android hoặc máy tính bảng, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Trình đơn sau đó Cài đặt sau đó Tài khoản và quyền riêng tư.
 3. Bật hoặc tắt tính năng Mở trang web trong ứng dụng Google
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?