Quản lý trang web trong ứng dụng Google

Khi tìm kiếm trên web bằng ứng dụng Google, bạn có thể mở các trang web mà không cần trình duyệt. Điều này có nghĩa là bạn có thể:

 • Mở đường liên kết kết quả tìm kiếm nhanh hơn.
 • Vẫn ở trong ứng dụng Google.
 • Sao chép, chia sẻ hoặc mở lại một đường liên kết trong trình duyệt của bạn.

Mở trang web trong ứng dụng Google

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Thực hiện tìm kiếm.
 3. Nhấn vào một liên kết kết quả tìm kiếm.
  • Một trang web sẽ mở ra trong ứng dụng Google.

Bật hoặc tắt tùy chọn "Mở trang web trong ứng dụng Google".

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Trình đơn sau đó Cài đặt sau đó Tài khoản và quyền riêng tư.
 3. Bật hoặc tắt tùy chọn Mở trang web trong ứng dụng Google.

Tìm các kết quả hoặc trang web gần đây

Khi mở trang web hoặc tìm kiếm trong ứng dụng Google, bạn có thể tìm thấy các kết quả từ tuần trước trên thiết bị của mình.

Lưu ý quan trọng: Khi bạn xóa một trang web khỏi mục Gần đây, thì trang web đó sẽ không bị xóa khỏi Danh sách nội dung đã tìm kiếm. Tìm hiểu cách quản lý Danh sách nội dung đã tìm kiếm.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Gần đây.
  • Để tìm các trang web bạn đang mở: Hãy vuốt sang trái hoặc sang phải.
  • Để xóa một trang web khỏi mục Gần đây: Hãy vuốt lên trên trang đó.

Tắt tùy chọn Gần đây

Nếu bạn không muốn thấy các trang web hoặc kết quả tìm kiếm từ tuần trước trong mục Gần đây, bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt sau đó Chung.
 3. Tắt tùy chọn Các trang gần đây.

Chia sẻ, sao chép, lưu hoặc mở trong trình duyệt

Khi mở một trang web trong ứng dụng Google, bạn có thể sử dụng đường liên kết đó. Ví dụ: bạn có thể:

 • Chia sẻ đường liên kết:Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chia sẻ đường liên kết. Sau đó, hãy chọn một ứng dụng để chia sẻ, chẳng hạn như Gmail hoặc Tin nhắn.
 • Sao chép đường liên kết: Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Sao chép đường liên kết. Sau đó, dán đường liên kết đó ở bất cứ nơi nào bạn muốn.
 • Mở đường liên kết trong trình duyệt: Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Mở trong trình duyệt hoặc Mở trong Chrome. Sau đó, bạn có thể sử dụng các tính năng của trình duyệt, chẳng hạn như dấu trang.
 • Lưu trang: Để lưu một trang vào danh sách nội dung bạn yêu thích, hãy nhấn vào biểu tượng Lưu Thêm vàoTìm hiểu cách tìm các mục đã lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?