مدیریت صفحه‌های وب در برنامه Google

وقتی با برنامه Google در وب جستجو می‌کنید، می‌توانید صفحه‌های وب را بدون مرورگر باز کنید. یعنی می‌توانید:

 • پیوند‌های نتیجه جستجو را سریع‌تر باز کنید.
 • در برنامه Google بمانید.
 • پیوندها را کپی، هم‌رسانی، یا مجدداً در مرورگرتان باز کنید.

باز کردن صفحه‌های وب در برنامه Google

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google جستجوی Google را باز کنید؛
 2. جستجویی انجام دهید؛
 3. روی پیوند نتیجه جستجو ضربه بزنید؛
  • صفحه وبی در برنامه Google باز می‌شود.

روشن یا خاموش کردن «باز کردن صفحه‌های وب در برنامه»

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google جستجوی Google را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی عکس نمایه یا حرف اول نامتان و سپس تنظیمات و سپس موارد کلی ضربه بزنید؛
 3. گزینه باز کردن صفحه‌های وب در برنامه را روشن یا خاموش کنید.

پیدا کردن نتایج یا صفحه‌های وب اخیر

وقتی در برنامه Google جستجو می‌کنید یا صفحه‌های وب را باز می‌کنید، می‌توانید نتایج هفته گذشته را در دستگاهتان پیدا کنید.

مهم: وقتی صفحه وبی را از «موارد اخیر» برمی‌دارید، این صفحه از «سابقه جستجو» حذف نمی‌شود. با نحوه مدیریت کردن «سابقه جستجو» آشنا شوید.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google جستجوی Google را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی عکس نمایه یا حرف اول نامتان و سپس موارد اخیر ضربه بزنید؛
  • برای پیدا کردن صفحه‌های وب باز: تند به‌راست یا چپ بکشید.
  • برای برداشتن صفحه‌های وب از «موارد اخیر»: روی صفحه موردنظر تند به‌بالا بکشید.

خاموش کردن «موارد اخیر»

اگر نمی‌خواهید صفحه‌های وب یا نتایج جستجوی مربوط به هفته گذشته را در «موارد اخیر» ببینید، می‌توانید تنظیماتتان را تغییر دهید.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google جستجوی Google را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی عکس نمایه یا حرف اول نامتان و سپس تنظیمات و سپس موارد کلی ضربه بزنید؛
 3. صفحه‌های اخیر را خاموش کنید.

هم‌رسانی، کپی، ذخیره، یا باز کردن در مرورگر

وقتی صفحه وبی را در برنامه Google باز می‌کنید، می‌توانید از پیوند آن استفاده کنید. برای مثال، می‌توانید:

 • پیوند را هم‌رسانی کنید: روی «بیشتر» بیشتر و سپس هم‌رسانی پیوند ضربه بزنید. سپس برنامه‌ای مثل Gmail یا «پیام‌ها» را انتخاب کنید.
 • پیوند را کپی کنید: روی «بیشتر» بیشتر و سپس کپی کردن پیوند ضربه بزنید. سپس پیوند را هرجا که بخواهید جای‌گذاری کنید.
 • پیوند را در مرورگرتان باز کنید: روی «بیشتر» بیشتر و سپس باز کردن در مرورگر یا باز کردن در Chrome ضربه بزنید. سپس می‌توانید از ویژگی‌های مرورگر، مثل نشانک‌ها، استفاده کنید.
 • صفحه را ذخیره کنید: برای ذخیره کردن صفحه در موارد دلخواه، روی «ذخیره کردن» افزودن به ضربه بزنید. با نحوه پیدا کردن موارد ذخیره‌شده آشنا شوید.
Android iPhone و iPad
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
100334
false