باز کردن صفحات وب در برنامه Google

وقتی با استفاده از برنامه Google در وب جستجو می‌کنید، می‌توانید بدون رفتن به مرورگر، صفحات وب را باز کنید. یعنی می‌توانید:

 • پیوند‌های نتیجه جستجو را سریع‌تر باز کنید؛
 • در برنامه Google بمانید؛
 • پیوندی را کپی یا هم‌رسانی کنید، پیوندی را در مرورگر‌تان مجدداً باز کنید و کارهای دیگری انجام دهید. 

باز‌کردن صفحات وب در برنامه

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google جستجوی Google را باز کنید؛
 2. جستجویی انجام دهید؛
 3. روی پیوند نتیجه جستجو ضربه بزنید؛
 4. صفحه وبی در برنامه Google باز می‌شود.

هم‌رسانی، کپی کردن، ذخیره یا باز کردن در مرورگر

بعد از باز کردن صفحه وبی در برنامه Google، می‌توانید از آن پیوند صفحه استفاده کنید. برای مثال:

 • هم‌رسانی پیوند: روی «بیشتر» بیشتر و سپس هم‌رسانی پیوند ضربه بزنید. سپس برنامه‌ای مانند Gmail یا «پیام‌ها» را انتخاب کنید.
 • کپی کردن پیوند: روی «بیشتر» بیشتر و سپس کپی کردن پیوند ضربه بزنید. سپس پیوند را هرکجا می‌خواهید جای‌گذاری کنید.
 • باز کردن در مرورگر: روی «بیشتر» بیشتر و سپس باز کردن در مرورگر یا باز کردن در Chrome ضربه بزنید. سپس می‌توانید ویژگی‌هایی مانند نشانک‌ها را مرور کنید.
 • ذخیره کردن صفحه: برای ذخیره کردن صفحه در موارد دلخواه، روی «ذخیره کردن» افزودن به ضربه بزنید. با نحوه پیدا کردن موارد ذخیره‌شده آشنا شوید.

خاموش یا روشن کردن گزینه «باز‌کردن صفحات وب در برنامه»

برای روشن یا خاموش کردن این ویژگی:

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google جستجوی Google را باز کنید؛
 2. در پایین چپ، روی «بیشتر» منو و سپس تنظیمات و سپس حساب‌ها و حریم خصوصی ضربه بزنید؛
 3. باز‌کردن صفحات وب در برنامه Google را روشن یا خاموش کنید. 
Android iPhone و iPad