Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Ứng dụng Google không hiện kết quả tìm kiếm

Nếu không nhận được kết quả tìm kiếm trong ứng dụng Google, thì có thể bạn cần phải thay đổi một số tùy chọn cài đặt. Bạn có thể khắc phục các lỗi như:

 • "Rất tiếc, Google Tìm kiếm đã ngừng hoạt động."
 • "Hệ thống không thực hiện yêu cầu này vì không có kết nối Internet." 

Để thử khắc phục vấn đề mà bạn gặp phải, hãy làm theo các bước dưới đây.

Lưu ý: Các tùy chọn cài đặt có thể khác nhau tùy theo thiết bị.

Bước 1: Thử khắc phục vấn đề về kết nối Internet

1. Đảm bảo rằng thiết bị của bạn không ở Chế độ trên máy bay

Khi bật chế độ trên máy bay, thiết bị sẽ ngắt kết nối khỏi mạng di động và Wi-Fi. Nếu bạn thấy biểu tượng máy bay ở đầu màn hình, tức là Chế độ trên máy bay đang bật.

Để tắt Chế độ trên máy bay, hãy làm như sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Cài đặt.
 2. Trong phần "Không dây và mạng", hãy nhấn vào Thêm.
 3. Tắt Chế độ trên máy bay.

Để kiểm tra bạn xem có nhận được kết quả không, hãy thử tìm kiếm lại.

2. Kiểm tra kết nối WiFi

Nếu bạn sử dụng Wi-Fi để kết nối với Internet thì có thể bạn cần phải điều chỉnh chế độ cài đặt Wi-Fi.

Để bật Wi-Fi, hãy làm như sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Cài đặt​.
 2. Trong phần "Không dây và mạng", hãy nhấn vào Wi-Fi.
 3. Bật Wi-Fi.
 4. Chọn một mạng rồi nhập mật khẩu (nếu có).

Biểu tượng Wi-Fi sẽ xuất hiện ở đầu màn hình thiết bị. Để kiểm tra bạn xem có nhận được kết quả không, hãy thử tìm kiếm lại.

Nếu bạn không nhận được kết quả tìm kiếm, hãy thử các bước sau:

 • Nếu biểu tượng Wi-Fi có dấu "?": Bạn đã bật Wi-Fi nhưng không kết nối với mạng nào. Hãy làm theo các bước sau để bật Wi-Fi và chọn mạng.
 • Nếu biểu tượng Wi-Fi có dấu "!": Bạn đã kết nối với một mạng nhưng mạng đó không kết nối với Internet.
  • Đảm bảo bạn đã chọn đúng mạng.
  • Nếu dùng mạng công cộng thì có thể bạn cần nhập mật khẩu. Trong trình duyệt, hãy mở một trang web để được chuyển hướng tới màn hình đăng nhập.
  • Nếu bạn sở hữu một modem riêng, hãy khởi động lại modem. Nếu vấn đề vẫn chưa khắc phục được, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn.
 • Nếu biểu tượng Wi-Fi nhấp nháy hoặc không hiện đủ số vạch sóng: Thiết bị vẫn đang tìm cách kết nối hoặc tín hiệu bị yếu.
  • Đảm bảo bạn đã chọn đúng mạng.
  • Nếu bạn biết vị trí của bộ định tuyến, hãy di chuyển đến gần để có tín hiệu mạnh hơn.
  • Nếu bạn sở hữu một bộ định tuyến riêng, hãy khởi động lại bộ định tuyến.

Nếu Wi-Fi vẫn không kết nối được thì có thể bạn cần phải kết nối bằng dữ liệu di động. Hãy tắt Wi-Fi và thử tìm kiếm lại.

3. Kiểm tra kết nối dữ liệu di động

Khi không có Wi-Fi, bạn có thể kết nối với Internet bằng dữ liệu di động.

Để kiểm tra kết nối dữ liệu di động: Hãy mở trình duyệt rồi truy cập một trang web bất kỳ. Nếu trang đó không tải được, hãy làm theo các bước dưới đây.

Để bật dữ liệu di động, hãy làm như sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Cài đặt​.
 2. Trong mục "Không dây và mạng", hãy nhấn vào Mức sử dụng dữ liệu.
 3. Bật "Dữ liệu di động". Nếu tùy chọn này đã bật thì bạn hãy tắt đi rồi bật lại.

Ở đầu màn hình, bạn sẽ thấy cường độ tín hiệu và loại kết nối dữ liệu (chẳng hạn như LTE). Để kiểm tra bạn xem có nhận được kết quả không, hãy tìm kiếm lại.

Nếu bạn không nhận được kết quả tìm kiếm hoặc thấy biểu tượng cho biết không có tín hiệu, hãy thử các bước sau:

1. Đi đến khu vực có cường độ phủ sóng mạnh hơn.

Các địa điểm ở dưới lòng đất hoặc khu vực nông thôn đôi khi không có kết nối. Hãy thử kết nối ở một khu vực khác.

2. Liên hệ với nhà mạng của bạn

Nếu thiết bị của bạn thường gặp vấn đề về kết nối, hãy liên hệ với nhà mạng.

Bước 2: Khắc phục vấn đề với ứng dụng Google

1. Khởi động lại ứng dụng Google
 1. Mở ứng dụng Cài đặt Cài đặt​.
 2. Trong phần "Thiết bị", hãy nhấn vào Ứng dụng hoặc Trình quản lý ứng dụng.
 3. Chọn Ứng dụng Google sau đó Buộc dừng sau đó OK.

Để kiểm tra bạn xem có nhận được kết quả không, hãy thử tìm kiếm lại.

2. Khởi động lại thiết bị
Khởi động lại thiết bị rồi thử tìm kiếm lại.
3. Cập nhật ứng dụng Google

Nếu bạn có thể kết nối với Internet, hãy cập nhật ứng dụng Google lên phiên bản mới nhất.

Để kiểm tra bạn xem có nhận được kết quả không, hãy thử tìm kiếm lại.

4. Xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng Google

Khi xóa bộ nhớ đệm của một ứng dụng, bạn sẽ xóa dữ liệu được lưu trữ ở một khu vực tạm thời trong bộ nhớ của thiết bị. Việc này sẽ không xóa vĩnh viễn các tệp.

Để xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng Google, hãy làm như sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Cài đặt​.
 2. Trong phần "Thiết bị", hãy nhấn vào Ứng dụng hoặc Trình quản lý ứng dụng.
 3. Chọn Ứng dụng Google.
 4. Trong mục "Bộ nhớ" hoặc "Bộ nhớ đệm", hãy nhấn vào Xóa bộ nhớ đệm.

Để kiểm tra bạn xem có nhận được kết quả không, hãy thử tìm kiếm lại.

5. Xóa dữ liệu của ứng dụng Google

Khi chọn xóa dữ liệu của một ứng dụng, bạn sẽ xóa vĩnh viễn toàn bộ dữ liệu của ứng dụng đó, bao gồm cả các tệp và chế độ cài đặt.

Để xóa dữ liệu của ứng dụng Google, hãy làm như sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Cài đặt​.
 2. Trong phần "Thiết bị", hãy nhấn vào Ứng dụng hoặc Trình quản lý ứng dụng.
 3. Chọn Ứng dụng Google.
 4. Trong mục "Bộ nhớ", hãy nhấn vào Quản lý dung lượng sau đó Xóa dữ liệu Google Tìm kiếm.

Để kiểm tra bạn xem có nhận được kết quả không, hãy thử tìm kiếm lại.

Xin lưu ý rằng nhiều vấn đề có thể tự khắc phục. Nếu bạn đã làm theo các bước này mà vẫn chưa xem được kết quả tìm kiếm, hãy thử lại sau vài giờ.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4206046457171230878
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
100334