การแจ้งเตือน

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

แอป Google ไม่แสดงผลการค้นหา

หากคุณไม่ได้รับผลการค้นหาในแอป Google แสดงว่าอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่าง คุณแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปนี้ได้

 • "ขออภัย Google Search หยุดทำงาน"
 • "ระบบไม่ได้ดำเนินการตามคำขอเนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อ" 

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหา

เคล็ดลับ: การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 1: ลองแก้ไขการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ในโหมดบนเครื่องบิน

โหมดบนเครื่องบินจะปิด Wi-Fi และเครือข่ายมือถือ หากมีไอคอนรูปเครื่องบินที่ด้านบนของหน้าจอ แสดงว่าโหมดบนเครื่องบินเปิดอยู่

วิธีปิดโหมดบนเครื่องบิน

 1. เปิด "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 2. ในส่วน "ระบบไร้สายและเครือข่าย" ให้แตะเพิ่มเติม
 3. ปิดโหมดบนเครื่องบิน

ลองค้นหาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าได้รับผลลัพธ์หรือไม่

2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi

หากใช้ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณอาจต้องปรับการตั้งค่า Wi-Fi

วิธีเปิด Wi-Fi

 1. เปิด "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 2. ในส่วน "ระบบไร้สายและเครือข่าย" ให้แตะ Wi-Fi
 3. เปิด Wi-Fi
 4. เลือกเครือข่ายและป้อนรหัสผ่านหากระบบถาม

ไอคอน Wi-Fi จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ ลองค้นหาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าได้รับผลลัพธ์หรือไม่

หากไม่ได้รับผลลัพธ์ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • หากไอคอนมีเครื่องหมาย "?": Wi-Fi เปิดอยู่แต่ไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่ายใดๆ ทำตามขั้นตอนเพื่อเปิด Wi-Fi แล้วเลือกเครือข่าย
 • หากไอคอนมีเครื่องหมาย "!": คุณเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อยู่แต่ไม่มีอินเทอร์เน็ต
  • ตรวจสอบว่าคุณเลือกเครือข่ายที่ถูกต้อง
  • หากใช้เครือข่ายสาธารณะ คุณอาจต้องใช้รหัสผ่าน เปิดหน้าเว็บในเบราว์เซอร์เพื่อเปิดหน้าจอลงชื่อเข้าใช้
  • หากคุณเป็นเจ้าของโมเด็ม ให้รีสตาร์ทโมเด็ม หากไม่ได้ผล โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • หากไอคอนเป็นสีทึบบางส่วนหรือกะพริบ: การเชื่อมต่อมีสัญญาณอ่อนหรืออุปกรณ์กำลังพยายามเชื่อมต่ออยู่
  • ตรวจสอบว่าคุณเลือกเครือข่ายที่ถูกต้อง
  • หากทราบตำแหน่งของเราเตอร์ ให้ขยับเข้าไปใกล้เราเตอร์เพื่อรับสัญญาณที่แรงขึ้น
  • หากคุณเป็นเจ้าของเราเตอร์ ให้รีสตาร์ทเราเตอร์

หาก Wi-Fi ยังไม่ทำงาน คุณอาจต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมือถือแทน ปิด Wi-Fi แล้วลองค้นหาอีกครั้ง

3. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมือถือ

คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมือถือได้เมื่อ Wi-Fi ไม่พร้อมใช้งาน

วิธีตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมือถือ: เปิดเบราว์เซอร์แล้วไปที่หน้าเว็บใดก็ได้ หากหน้าไม่โหลด ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีเปิดอินเทอร์เน็ตมือถือ

 1. เปิด "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 2. ในส่วน "ระบบไร้สายและเครือข่าย" ให้แตะปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต
 3. เปิด "อินเทอร์เน็ตมือถือ" หากเปิดอยู่แล้ว ให้ปิดแล้วเปิดใหม่

ที่ด้านบนของหน้าจอ คุณจะเห็นความแรงของสัญญาณและประเภทการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (เช่น LTE) ลองค้นหาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าได้รับผลลัพธ์หรือไม่ 

หากไม่ได้รับผลลัพธ์หรือเห็นไอคอนไม่มีสัญญาณ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปยังที่ที่มีสัญญาณครอบคลุมดีกว่า

สถานที่ที่อยู่ใต้ดินและในชนบทบางแห่งอาจไม่มีการเชื่อมต่อ ลองเชื่อมต่อในพื้นที่อื่น

2. ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

หากอุปกรณ์มักมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ขั้นตอนที่ 2: ลองแก้ไขแอป Google

1. รีสตาร์ทแอป Google
 1. เปิด "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 2. ในส่วน "อุปกรณ์" ให้แตะแอปหรือตัวจัดการแอปพลิเคชัน
 3. เลือกแอป Google จากนั้น บังคับให้หยุด จากนั้น ตกลง

ลองค้นหาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าได้รับผลลัพธ์หรือไม่

2. รีสตาร์ทอุปกรณ์
รีสตาร์ทอุปกรณ์แล้วลองค้นหาอีกครั้ง
3. อัปเดตแอป Google

หากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ให้อัปเดตแอป Google เป็นเวอร์ชันล่าสุด

ลองค้นหาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าได้รับผลลัพธ์หรือไม่

4. ล้างแคชของแอป Google

การล้างแคชของแอปเป็นการลบข้อมูลที่จัดเก็บในพื้นที่ชั่วคราวของหน่วยความจำของอุปกรณ์ ซึ่งจะไม่ลบไฟล์ที่เก็บถาวร

วิธีล้างแคชของแอป Google

 1. เปิด "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 2. ในส่วน "อุปกรณ์" ให้แตะแอปหรือตัวจัดการแอปพลิเคชัน
 3. เลือกแอป Google
 4. ในส่วน "พื้นที่เก็บข้อมูล" หรือ "แคช" ให้แตะล้างแคช

ลองค้นหาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าได้รับผลลัพธ์หรือไม่

5. ล้างข้อมูลแอป Google

การล้างข้อมูลแอปเป็นการล้างข้อมูลทั้งหมดของแอปโดยถาวร ซึ่งรวมถึงไฟล์และการตั้งค่าต่างๆ

วิธีล้างข้อมูลแอป Google

 1. เปิด "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 2. ในส่วน "อุปกรณ์" ให้แตะแอปหรือตัวจัดการแอปพลิเคชัน
 3. เลือกแอป Google
 4. ในส่วน "พื้นที่เก็บข้อมูล" ให้แตะจัดการพื้นที่ว่าง จากนั้น ล้างข้อมูลการค้นหาของ Google

ลองค้นหาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าได้รับผลลัพธ์หรือไม่

โปรดทราบว่าหลายปัญหาจะหายไปเอง หากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วผลการค้นหายังไม่แสดงขึ้นอีก โปรดรอประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วลองอีกครั้ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก