Google app לא מציג תוצאות חיפוש

אם תוצאות החיפוש אינן מוצגות ב-Google app במכשיר ה-Android שלך, ייתכן שעליך לשנות כמה הגדרות. ניתן לפתור שגיאות כגון:

 • "לצערנו, חיפוש Google הפסיק לפעול"
 • "הבקשה לא בוצעה כי לא הייתה קישוריות" 

בצע את השלבים הבאים עד שתמצא את הפתרון לבעיה שלך. הערה: ההגדרות עשויות להשתנות בהתאם למכשיר.

שלב 1: נסה לתקן את החיבור לאינטרנט

1. ודא שהמכשיר אינו במצב טיסה

מצב טיסה מכבה במכשיר רשתות Wi-Fi ורשתות לנייד. אם אתה רואה סמל מטוס בחלק העליון של המסך, מצב הטיסה מופעל.

כדי לכבות את מצב הטיסה:

 1. פתח את אפליקציית ההגדרות.
 2. בקטע 'אלחוטי ורשתות', הקש על עוד.
 3. כבה את 'מצב טיסה'.

נסה שוב לבצע חיפוש כדי לראות אם תוצאות החיפוש מוצגות עכשיו.

2. בדוק את חיבור ה-Wi-Fi שלך

אם אתה מנסה להשתמש ב-Wi-Fi כדי להתחבר לאינטרנט, ייתכן שיהיה עליך להתאים את הגדרות ה-Wi-Fi.

כדי להפעיל את ה-Wi-Fi ולבחור רשת:

 1. פתח את אפליקציית ההגדרות.
 2. בקטע 'אלחוטי ורשתות', הקש על Wi-Fi.
 3. הפעל את האפשרות 'Wi-Fi'.
 4. בחר רשת והזן סיסמה, אם תתבקש.

סמל Wi-Fi אמור להופיע בחלק העליון של המסך. נסה שוב לבצע חיפוש כדי לראות אם תוצאות החיפוש מוצגות עכשיו. אם לא, ראה טיפים לפתרון בעיות למטה.

אם בסמל מופיע "?": ה-Wi-Fi מופעל, אבל לא התחברת לרשת. בצע את השלבים כדי להפעיל את ה-Wi-Fi ובחר רשת.

אם בסמל מופיע "!": אתה מחובר לרשת Wi-Fi , אבל לא לאינטרנט.

 • ודא שבחרת ברשת הנכונה.
 • אם אתה משתמש ברשת Wi-Fi ציבורית (כמו למשל בבית קפה או בשדה תעופה), ייתכן שיהיה עליך להזין סיסמה או להיכנס. נסה לפתוח דף אינטרנט בדפדפן כדי לראות אם יש מסך כניסה.
 • אם מודם ה-Wi-Fi הוא שלך, הפעל אותו מחדש. אם זה לא עובד, פנה לספק האינטרנט שלך.

אם הסמל מלא רק בחלקו או מהבהב: למכשיר שלך יש חיבור חלש לרשת ה-Wi-Fi או שהוא עדיין מנסה להתחבר.

 • ודא שבחרת ברשת הנכונה.
 • אם אתה יודע איפה נמצא הנתב, התקרב אליו כדי לקבל אות חזק יותר.
 • אם נתב ה-Wi-Fi הוא שלך, הפעל אותו מחדש.

אם ה-Wi-Fi עדיין לא עובד: ייתכן שיהיה עליך להשתמש בחיבור נתונים נייד במקום זאת. כבה את ה-Wi-Fi ונסה שוב לבצע חיפוש כדי לראות אם תוצאות החיפוש מוצגות עכשיו.

3‏. בדוק את חיבור הנתונים הנייד שלך

כאשר Wi-Fi אינו זמין, ניתן להתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור נתונים נייד.

כדי לבדוק את חיבור הנתונים הנייד שלך:

 • פתח את הדפדפן בנייד ונסה לטעון דף אינטרנט כלשהו. אם הדף לא נטען, בצע את השלבים הבאים.

כדי להפעיל נתונים סלולריים:

 1. פתח את אפליקציית ההגדרות.
 2. בקטע 'אלחוטי ורשתות', הקש על שימוש בנתונים.
 3. הפעל 'נתונים סלולריים' או 'נתונים לנייד'. אם האפשרות כבר הייתה מופעלת, כבה אותה ולאחר מכן הפעל אותה שוב.

בחלק העליון של המסך אתה אמור לראות את עוצמת האות ואת סוג חיבור הנתונים (למשל, LTE). נסה שוב לבצע חיפוש כדי לראות אם תוצאות החיפוש מוצגות עכשיו. אם לא, או אם אתה רואה סמל שמסמן כי אין אות, נסה את הטיפים הבאים לפתרון בעיות.

1. עבור למקום עם כיסוי טוב יותר

ייתכן שאתה נמצא באזור ללא כיסוי. לדוגמה, באזורים כפריים ומתחת לפני הקרקע לפעמים אין חיבור נתונים נייד. אם ניתן, עבור לאזור אחר ובדוק את עוצמת האות.

2. צור קשר עם ספק השירות הסלולרי שלך

אם המכשיר שלך נתקל בבעיות תכופות בחיבור נתונים לנייד, צור קשר עם ספק השירות שלך.

שלב 2: נסה לתקן את Google app

1. הפעל מחדש את Google app
 1. פתח את אפליקציית ההגדרות.
 2. בקטע 'מכשיר' הקש על אפליקציות או על מנהל האפליקציות.
 3. בחר Google App ואז אלץ עצירה ואזאישור.

נסה שוב לבצע חיפוש כדי לראות אם תוצאות החיפוש מוצגות עכשיו.

2. הפעל מחדש את המכשיר
הפעל מחדש את המכשיר, ולאחר מכן נסה שוב לבצע חיפוש כדי לראות אם תוצאות החיפוש מוצגות עכשיו.
3‏. עדכן את Google app

אם אתה יכול להתחבר לאינטרנט, עדכן את Google app לגרסה העדכנית ביותר.

נסה שוב לבצע חיפוש כדי לראות אם תוצאות החיפוש מוצגות עכשיו.

4. נקה את הקובץ השמור של Google app

כשאתה מנקה קובץ שמור של אפליקציה, אתה מוחק נתונים המאוחסנים באזור זמני בזיכרון של המכשיר. פעולה זו לא תמחק שום קבצים קבועים.

כדי לנקות את הקובץ השמור של Google app:

 1. פתח את אפליקציית ההגדרות.
 2. בקטע 'מכשיר' הקש על אפליקציות או על מנהל האפליקציות.
 3. בחר Google App.
 4. בקטע 'אחסון' או 'קובץ שמור', הקש על נקה קובץ שמור.

נסה שוב לבצע חיפוש כדי לראות אם תוצאות החיפוש מוצגות עכשיו.

5. נקה את נתוני Google app.

כשאתה מנקה נתונים של אפליקציה אתה מוחק לצמיתות את כל נתוני האפליקציה, כולל קבצים והגדרות.

כדי לנקות את נתוני Google app:

 1. פתח את אפליקציית ההגדרות.
 2. בקטע 'מכשיר' הקש על אפליקציות או על מנהל האפליקציות.
 3. בחר Google App.
 4. בקטע 'אחסון', הקש על נהל שטח אחסון ואז נקה נתונים של חיפוש Google.

נסה שוב לבצע חיפוש כדי לראות אם תוצאות החיפוש מוצגות עכשיו.

זכור כי בעיות רבות נפתרות מעצמן. אם מילאת אחר השלבים האלה ותוצאות החיפוש עדיין לא מוצגות, נסה שוב בעוד כמה שעות.