Gửi địa điểm từ kết quả tìm kiếm của Google tới điện thoại của bạn

 Khi tìm kiếm địa điểm trên Google, bạn có thể gửi địa điểm tới điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn để sử dụng khi di chuyển.

 1. Hãy đảm bảo là bạn đã đăng nhập vào cùng Tài khoản Google trên máy tính và thiết bị di động của bạn.
 2. Trên máy tính của bạn, hãy tìm kiếm một địa điểm trên Google.
 3. Trong bảng thông tin hiện ra, bạn sẽ thấy tùy chọn "Gửi tới điện thoại của bạn". Chọn Gửi, sau đó chọn nơi gửi thông tin đến.
 4. Bạn sẽ nhận được thông báo trên thiết bị di động của mình. Chạm vào thông báo để mở địa điểm trong ứng dụng Google Maps.

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng Google Maps để gửi một địa điểm tới điện thoại.

Khắc phục sự cố

Thiết bị không xuất hiện

Nếu điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn không hiển thị khi bạn chọn "Gửi" thì bạn có thể cần phải kết nối thiết bị với Tài khoản Google của bạn.

 1. Hãy đảm bảo là bạn đang sử dụng phiên bản ứng dụng Google Maps mới nhất.
 2. Đăng nhập vào cùng Tài khoản Google trên máy tính và thiết bị di động của bạn.
  • Đăng nhập trên máy tính: Truy cập vào Google. Ở phía trên cùng bên phải, hãy chọn phần Đăng nhập hoặc hồ sơ tài khoản của bạn.
  • Đăng nhập trên điện thoại hoặc máy tính bảng: Mở ứng dụng Google Maps Maps. Ở trên cùng bên phải, hãy tìm ảnh đại diện Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn không thấy tài khoản giống như tài khoản bạn sử dụng trên máy tính, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ rồi nhấn vào phần sau đó Thêm một tài khoản khác.
 3. Làm theo các bước để bật thông báo cho thiết bị.
 4. Chờ vài phút và thử tìm kiếm lại trên máy tính của bạn.
Không nhận được thông báo

Nếu bạn không nhận được thông báo thì điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn có thể không được kết nối mạng. Hãy đảm bảo là dữ liệu hoặc Wi-Fi của bạn đã được bật và bạn đã bật thông báo.

Android

Để bật tính năng Khám phá trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android:

 1. Hãy đảm bảo là bạn đang sử dụng phiên bản ứng dụng Google mới nhất.
 2. Mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 3. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt sau đó Chung.
 4. Bật tính năng Khám phá.

Để bật thông báo trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android:

 1. Hãy đảm bảo là bạn đang sử dụng phiên bản ứng dụng Google mới nhất.
 2. Mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 3. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt sau đó Chung.
 4. Bật tùy chọn Hiển thị thông báo.

iPhone và iPad

Để bật thông báo trên iPhone hoặc iPad của bạn:

Bật thông báo từ ứng dụng Cài đặt

 1. Mở ứng dụng Cài đặt.
 2. Nhấn vào Thông báo.
 3. Cuộn xuống và nhấn vào Google Maps.
 4. Bật tuỳ chọn Cho phép thông báo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?