Odoslanie miesta z výsledkov vyhľadávania Google do telefónu

 Po vyhľadaní miesta na Googli môžete toto miesto odoslať do telefónu alebo tabletu a použiť ho kdekoľvek sa nachádzate.

 1. Skontrolujte, či ste na počítači a mobilnom zariadení prihlásený/-á do toho istého účtu Google.
 2. Prejdite na počítači do Googlu a vyhľadajte určité miesto.
 3. V informačnom paneli sa zobrazí možnosť Odoslať do telefónu. Vyberte položku Odoslať a potom zvoľte, kam sa majú informácie odoslať.
 4. Na mobilné zariadenie vám príde upozornenie. Ak chcete miesto otvoriť v aplikácii Mapy Google, klepnite na dané upozornenie.

Poznámka: Miesto môžete tiež odoslať do telefónu pomocou Máp Google.

Riešenie problémov

Zariadenie sa nezobrazuje

Ak sa telefón alebo tablet nezobrazuje po výbere položky Odoslať, bude pravdepodobne potrebné pripojiť zariadenie k účtu Google.

 1. Uistite sa, že používate najnovšiu verziu aplikácie Mapy Google.
 2. Prihláste sa do toho istého účtu Google na počítači a mobilnom zariadení.
  • Prihlásenie v počítači: prejdite na Google. Vpravo hore vyberte možnosť Prihlásiť sa alebo profil účtu.
  • Prihlásenie v telefóne alebo tablete: otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy. V pravom hornom rohu nájdite profilovú fotku svojho účtu Google. Ak sa nezobrazuje rovnaký účet ako ten, ktorý ste použili v počítači, klepnite na profilovú fotku a potom Pridať ďalší účet.
 3. Ak chcete v zariadení zapnúť upozornenia, postupujte podľa pokynov.
 4. Počkajte niekoľko minút a opätovne skúste vyhľadávanie na počítači.
Nedostávam upozornenia

Ak nedostávate upozornenia, telefón alebo tablet nemusia byť pripojené k sieti. Uistite sa, že máte zapnuté dátové pripojenie alebo pripojenie Wi-Fi a že sú zapnuté upozornenia.

Android

Ak chcete v telefóne alebo tablete s Androidom zapnúť funkciu Objaviť:

 1. Uistite sa, či používate najnovšiu verziu aplikácie Google.
 2. Otvorte aplikáciu Google Aplikácia Google.
 3. V pravom dolnom rohu klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia a potom Všeobecné.
 4. Zapnite Objaviť.

Ak chcete v telefóne alebo tablete s Androidom zapnúť upozornenia:

 1. Uistite sa, či používate najnovšiu verziu aplikácie Google.
 2. Otvorte aplikáciu Google Aplikácia Google.
 3. V pravom dolnom rohu klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia a potom Všeobecné.
 4. Zapnite Zobrazovať upozornenia.

iPhone a iPad

Ak chcete zapnúť upozornenia v zariadení iPhone alebo iPad:

Postup zapnutia upozornení v aplikácii Nastavenia

 1. Spustite aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Upozornenia.
 3. Posuňte zobrazenie nadol a klepnite na položku Mapy Google.
 4. Zapnite možnosť Povoliť upozornenia.