שליחת מקום מתוצאות החיפוש של Google לטלפון

 כשמחפשים ב-Google מקום כלשהו, אפשר לשלוח אותו לטלפון או לטאבלט שלכם כדי להשתמש בו בכל מקום.

 1. מוודאים שהמחשב והמכשיר הנייד מחוברים לאותו חשבון Google.
 2. במחשב, מחפשים ב-Google מקום כלשהו.
 3. בחלונית המידע שמופיעה, תוצג האפשרות 'שליחה לטלפון שלך'. בוחרים באפשרות שליחה, ולאחר מכן בוחרים לאן לשלוח את המידע.
 4. מקבלים התראה במכשיר הנייד. נוגעים בהתראה כדי לפתוח את המקום באפליקציית מפות Google.

הערה: ניתן גם להשתמש במפות Google כדי לשלוח מקום לטלפון.

תיקון בעיות

המכשיר לא מופיע

אם הטלפון או הטאבלט לא יופיעו בבחירה באפשרות 'שליחה', ייתכן שצריך לחבר את המכשיר לחשבון Google.

 1. מוודאים שמותקנת הגרסה העדכנית ביותר של אפליקציית מפות Google.
 2. נכנסים אל אותו חשבון Google במחשב ובמכשיר הנייד.
  • כדי להיכנס במחשב: עוברים אל Google‏. בפינה השמאלית העליונה, בוחרים באפשרות כניסה או בפרופיל החשבון.
  • כדי להיכנס בטלפון או בטאבלט: פותחים את האפליקציה של מפות Google‏ מפות Google. בפינה השמאלית העליונה, מאתרים את תמונת הפרופיל של חשבון Google שלכם. אם החשבון שבו השתמשתם במחשב לא מופיע, מקישים על תמונת הפרופיל ולאחר מכן הוספת חשבון נוסף.
 3. מבצעים את השלבים כדי להפעיל התראות במכשיר.
 4. ממתינים מספר דקות ומבצעים שוב את החיפוש במחשב.
אי קבלת הודעות

אם אינכם מקבלים התראות, ייתכן שהטלפון או הטאבלט לא מחוברים לרשת. יש לוודא שהחיבור לנתונים או ל-Wi-Fi מופעל, ושההתראות מופעלות.

Android

כדי להפעיל את Discover בטלפון או בטאבלט של Android:

 1. מוודאים שמותקנת הגרסה העדכנית ביותר של Google app.
 2. פותחים את Google app‏ Google app.
 3. בפינה השמאלית התחתונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ולאחר מכן הגדרות ולאחר מכן כללי.
 4. מפעילים את Discover.

כדי להפעיל התראות בטלפון או בטאבלט של Android:

 1. מוודאים שמותקנת הגרסה העדכנית ביותר של Google app.
 2. פותחים את Google app‏ Google app.
 3. בפינה השמאלית התחתונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ולאחר מכן הגדרות ולאחר מכן כללי.
 4. מפעילים את האפשרות הצגת התראות.

iPhone ו-iPad

כדי להפעיל התראות ב-iPhone או ב-iPad:

הפעלת התראות מאפליקציית ההגדרות

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות.
 2. מקישים על התראות.
 3. גוללים למטה ומקישים על מפות Google.
 4. מפעילים את האפשרות התרת הודעות.

הפעלה של קבלת התראות ממפות Google

 1. פותחים את אפליקציית מפות Google‏ מפות Google.
 2. מקישים על סמל התפריט תפריט ולאחר מכן הגדרות ולאחר מכן התראות.
 3. מפעילים את האפשרות שליחה ממפות במחשב שולחני.