Slanje mjesta iz rezultata Google pretraživanja na telefon

 Kad potražite neko mjesto na Googleu, možete ga poslati na telefon ili tablet da bi vam bilo dostupno u pokretu.

 1. Prijavite se na isti Google račun na računalu i mobilnom uređaju.
 2. Potražite neko mjesto na Googleu na računalu.
 3. Na ploči s informacijama koja će se pojaviti vidjet ćete opciju "Pošalji na telefon". Odaberite Pošalji, a zatim odaberite kamo želite poslati informacije.
 4. Primit ćete obavijest na mobilnom uređaju. Dodirnite obavijest da biste otvorili to mjesto u aplikaciji Google karte.

Napomena: mjesto možete poslati na telefon i s Google karata.

Rješavanje problema

Uređaj se ne pojavljuje

Ako se telefon ili tablet ne prikažu kad odaberete "Pošalji", možda trebate povezati uređaj s Google računom.

 1. Provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije Google karte.
 2. Prijavite se na isti Google račun na računalu i mobilnom uređaju.
  • Prijava na računalu: posjetite Google. U gornjem desnom kutu odaberite opciju Prijava ili profil računa.
  • Prijava na telefonu ili tabletu: otvorite aplikaciju Google karte Karte. U gornjem desnom kutu potražite profilnu sliku Google računa. Ako ne vidite isti račun koji ste koristili na računalu, dodirnite profilnu sliku a zatim Dodaj drugi račun.
 3. Slijedite upute za uključivanje obavijesti za svoj uređaj.
 4. Pričekajte nekoliko minuta i pokušajte ponoviti pretraživanje na računalu.
Nema obavijesti

Ako ne dobivate obavijesti, možda telefon ili tablet nisu povezani s mrežom. Provjerite je li uključena podatkovna veza ili Wi-Fi i jesu li uključene obavijesti.

Android

Da biste uključili Discover na Android telefonu ili tabletu:

 1. Provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije Google.
 2. Otvorite aplikaciju Google Aplikacija Google.
 3. U donjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Postavke a zatim Općenito.
 4. Uključite Discover.

Da biste uključili obavijesti za Android telefon ili tablet:

 1. Provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije Google.
 2. Otvorite aplikaciju Google Aplikacija Google.
 3. U donjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Postavke a zatim Općenito.
 4. Uključite opciju Prikaži obavijesti.

Na iPhoneu i iPadu

Da biste uključili obavijesti na iPhoneu ili iPadu:

Uključite obavijesti u aplikaciji Postavke

 1. Otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Obavijesti.
 3. Pomičite se prema dolje i dodirnite Google karte.
 4. Uključite Dopusti obavijesti.