گزارش مشکلی در ارتباط با «جستجوی Google»

اگر با جستجوی Google مشکلی دارید یا می‌خواهید نظرتان را درباره عملکرد آن به ما بگویید، می‌توانید گزارش بازخورد به Google ارسال کنید. 

گزارش مشکل

مرورگر دستگاه همراه
اگر از مرورگر دستگاه همراه مانند Chrome استفاده می‌کنید، برای گزارش دادن مشکل این مراحل را دنبال کنید:
  1. چیزی را در Google جستجو کنید؛
  2. به پایین صفحه نتایج بروید؛
  3. روی بازخورد ضربه بزنید؛
  4. مشکلی را که می‌بینید شرح دهید؛
  5. اگر بخواهید، می‌توانید عکس صفحه‌نمایشی از صفحه‌ای که در آن هستید، لحاظ کنید؛
  6. روی «ارسال» ارسال ضربه بزنید.
برنامه Google
  1. در دستگاه Android، برنامه Google Google را باز کنید؛
  2. در بالا راست، روی «بیشتر» بیشتر و سپس ارسال بازخورد ضربه بزنید؛
  3. مشکلی را که می‌بینید شرح دهید؛
  4. روی «ارسال» ارسال ضربه بزنید.

پس از فرستادن بازخورد چه می‌شود؟

امکان دارد بازخوردی را که ارسال می‌کنید بررسی کنیم و از آن برای بهبود تجربه جستجوی Google برای همه استفاده کنیم.

مهم: همیشه نمی‌توانیم به بازخورد شما پاسخ دهیم، اما این به این معنی نیست که بررسی نشده است.