Quản lý thông tin người liên hệ trên thiết bị

Bạn có thể chọn lưu thông tin về những người bạn liên hệ trên các thiết bị bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, bao gồm cả tần suất bạn liên hệ với họ. Hệ thống sử dụng dữ liệu này để giúp bạn dễ dàng tương tác với những người liên hệ đó hơn trên các dịch vụ của Google, bất kể bạn đang sử dụng thiết bị nào.

  1. Chuyển đến phần Mọi người và chia sẻ trong Tài khoản Google của bạn.
  2. Trong "Danh bạ", hãy chọn Thông tin người liên hệ trên các thiết bị của bạn.
  3. Bật hoặc tắt Lưu thông tin người liên hệ trên các thiết bị của bạn.

Lưu ý: Tùy chọn cài đặt này không ảnh hưởng đến việc các dịch vụ khác của Google, như Danh bạ Google hoặc Android Backup, lưu thông tin người liên hệ. Không phải dịch vụ nào của Google cũng lưu hoặc sử dụng dữ liệu này.

Xóa thông tin người liên hệ khỏi thiết bị

Khi bạn tắt tùy chọn cài đặt này, hệ thống sẽ xóa thông tin người liên hệ trên các thiết bị bạn sử dụng khỏi Tài khoản Google của bạn. Danh bạ của bạn sẽ không bị xóa khỏi các thiết bị đó.

Thông tin người liên hệ trên các thiết bị của bạn dùng để làm gì

Dữ liệu này giúp Google biết được nên liên hệ với người nào cho bạn. Ví dụ: khi bạn nói những câu như "Ok Google, hãy gọi cho Nga" với Trợ lý Google hoặc thiết bị thông minh của bạn, thì dữ liệu này giúp hệ thống chọn đúng người để gọi.

Tại sao hệ thống lại bật tùy chọn Thông tin người liên hệ trên các thiết bị của bạn

Trước đây, bạn có thể lưu thông tin người liên hệ trên các thiết bị của mình qua tùy chọn cài đặt Thông tin thiết bị. Để cung cấp trải nghiệm nhất quán cho bạn, hệ thống sẽ bật tùy chọn Thông tin người liên hệ trên các thiết bị của bạn nếu bạn bật tùy chọn Thông tin thiết bị. Bạn có thể tắt tùy chọn Thông tin người liên hệ trên các thiết bị bạn đang dùng bất cứ lúc nào.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?