จัดการการตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์

การตั้งค่าข้อมูลอุปกรณ์จะบันทึกสำเนาข้อมูลบางส่วนจากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ รวมถึงรายการต่อไปนี้

 • รายชื่อติดต่อ
 • ปฏิทิน
 • แอป
 • เพลง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น ระดับแบตเตอรี่

ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนตัว คุณจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณ

การบันทึกข้อมูลนี้มีประโยชน์ต่อคุณอย่างไร

การเปิดการตั้งค่านี้จะช่วยให้คุณได้รับผลการค้นหาและคำแนะนำที่แม่นยำยิ่งขึ้นจาก Google

เปิดหรือปิดข้อมูลอุปกรณ์

 1. ใน iPhone หรือ iPad ให้เปิดแอป Gmail Gmail แตะเมนู เมนู  จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น บัญชีของคุณ จากนั้น จัดการบัญชี Google หากไม่ได้ใช้ Gmail ให้ไปที่ myaccount.google.com
 2. แตะข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณที่ด้านบน

 3. แตะข้อมูลอุปกรณ์ใน "ส่วนควบคุมกิจกรรม"

 4. เปิดหรือปิดข้อมูลอุปกรณ์

เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ อาจมีการบันทึกข้อมูลจากอุปกรณ์ใดก็ตามที่ใช้บัญชี Google ของคุณ

ดูและลบข้อมูลอุปกรณ์

 1. ใน iPhone หรือ iPad ให้เปิดแอป Gmail Gmail แตะเมนู เมนู  จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น บัญชีของคุณ จากนั้น จัดการบัญชี Google หากไม่ได้ใช้ Gmail ให้ไปที่ myaccount.google.com
 2. แตะข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณที่ด้านบน

 3. แตะข้อมูลอุปกรณ์ใน "ส่วนควบคุมกิจกรรม"

 4. เลือกจัดการกิจกรรมใต้ "ข้อมูลอุปกรณ์"

หากต้องการลบข้อมูลทั้งหมด ที่ด้านขวาบน ให้เลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบทั้งหมด

สิ่งที่บันทึกไว้ในกิจกรรมข้อมูลอุปกรณ์

แอปและข้อมูลที่จัดเก็บในอุปกรณ์

ข้อมูลเหล่านี้อาจประกอบด้วยรายชื่อติดต่อ ปฏิทิน นาฬิกาปลุก แอป และเพลง เป็นต้น และสามารถช่วยให้ Google มอบผลการค้นหาและคำแนะนำที่แม่นยำยิ่งขึ้นแก่คุณได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณขอให้ Google โทรหารายชื่อติดต่อ Google สามารถใช้ข้อมูลจากรายชื่อติดต่อเพื่อมอบผลการค้นหาที่ดีที่สุดให้คุณได้

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์

ข้อมูลนี้อาจรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น หน้าจอเปิดอยู่หรือไม่และระดับแบตเตอรี่ รวมถึงคุณภาพของการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือบลูทูธ หน้าจอสัมผัสและค่าการอ่านเซ็นเซอร์ ตลอดจนรายงานข้อขัดข้องด้วย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร