Správa nastavenia Informácie zo zariadení

Nastavenie Informácie zo zariadení ukladá kópiu niektorých informácií z vášho telefónu alebo tabletu vrátane nasledujúcich:

 • kontakty,
 • kalendáre,
 • aplikácie,
 • hudba,
 • informácie o zariadení (napríklad úroveň nabitia batérie).

Tieto informácie sú súkromné. Uvidíte ich iba vtedy, keď sa prihlásite do účtu Google.

Ako vám ukladanie týchto informácií pomôže

Zapnutím tohto nastavenia získate presnejšie výsledky a návrhy od Googlu.

Zapnutie alebo vypnutie informácií zo zariadení

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na položku Dáta a prispôsobenie
 3. Kliknite v paneli Riadenie aktivity na položku Informácie zo zariadení.
 4. Zapnite alebo vypnite nastavenie Informácie zo zariadení.

Keď je toto nastavenie zapnuté, môžu sa ukladať informácie z ľubovoľného zariadenia, ktoré používa váš účet Google.

Zobrazenie a odstránenie informácií zo zariadení

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na položku Dáta a prispôsobenie
 3. Kliknite v paneli Riadenie aktivity na položku Informácie zo zariadení.
 4. V časti Informácie zo zariadení kliknite na možnosť Spravovať aktivitu.

 5. Ak chcete všetko odstrániť, vyberte vpravo hore položky Viac Viac a potom Odstrániť všetko.

Čo sa ukladá do aktivity informácií zo zariadení

Aplikácie a informácie uložené vo vašom zariadení

Môže ísť napríklad o zoznamy kontaktov, kalendáre, budíky, aplikácie a hudbu. Tieto položky môžu Googlu pomôcť poskytovať vám presnejšie výsledky a návrhy.

Keď požiadate Google, aby zavolal určitý kontakt, použije pri tom informácie z vašich kontaktov, aby vám poskytol tie najlepšie výsledky.

Informácie o vašom zariadení

Môžu sem patriť napríklad informácie o tom, či je zapnutá obrazovka alebo aká je úroveň nabitia batérie. Môžu byť zahrnuté aj informácie o kvalite pripojenia Wi-Fi alebo Bluetooth, ako aj údaje z dotykovej obrazovky, senzorov a správy o zlyhaní.