Xem hoặc xóa hoạt động của bạn trong ứng dụng Google

Khi bạn dùng ứng dụng Google, hệ thống sẽ lưu một số hoạt động bạn thực hiện vào Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể xem và xóa những hoạt động này trong trang Hoạt động của tôi cũng như ngừng lưu hầu hết các hoạt động bất cứ lúc nào.

Xóa các mục riêng lẻ

 1. Truy cập vào trang Hoạt động của tôi. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Trên mục bạn muốn xóa, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa.

Xóa hoạt động cho một ngày hoặc khoảng thời gian nhất định

 1. Truy cập vào trang Hoạt động của tôi. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Xóa hoạt động theo.
 3. Chọn ngày hoặc phạm vi ngày.
 4. Chọn Xóa.
 1. Truy cập vào trang Hoạt động của tôi. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Xóa hoạt động theo.
 3. Bên dưới tùy chọn "Xóa theo ngày", hãy chọn biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó Từ trước đến nay.
 4. Chọn Xóa.

Xóa tất cả hoạt động

 1. Truy cập vào trang Hoạt động của tôi. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Xóa hoạt động theo.
 3. Bên dưới tùy chọn "Xóa theo ngày", hãy chọn biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó Từ trước đến nay.
 4. Chọn Xóa.

Xóa lịch sử của tiện ích Google iMessage

Khi bạn tìm kiếm trong ứng dụng Google iMessage, lịch sử tìm kiếm của bạn sẽ được lưu trên thiết bị bạn sử dụng. Nếu bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google và bật Hoạt động web và ứng dụng, thì nội dung tìm kiếm của bạn có thể được lưu vào lịch sử tìm kiếm. Khi bạn xóa lịch sử tìm kiếm, nội dung tìm kiếm trước đây của bạn sẽ không hiển thị dưới dạng dự đoán trong hộp tìm kiếm.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt sau đó Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Lịch sử.
 3. Bên cạnh phần "Lịch sử tìm kiếm của iMessage", hãy nhấn vào Xóa sau đó Xóa lịch sử tìm kiếm.

Các trang liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?