Hantera och radera sökhistorik

När du har aktiverat Webb- och appaktivitet och söker på Google sparas aktivitet som din sökhistorik i Google-kontot. Vi använder den sparade aktiviteten i alla Googles tjänster så att du ska få en mer anpassad upplevelse, till exempel rekommendationer om appar och innehåll.

Du kan göra följande under Min aktivitet:

 • radera sökhistoriken som sparats i Google-kontot
 • hantera sökinställningar, till exempel vilken aktivitet som Google ska spara och när Google ska radera historiken automatiskt.

Sökhistorik kan även sparas på enheten, till exempel när du använder Google-appen utan att vara inloggad på Google-kontot. Läs mer om hur du hanterar sökhistorik på enheten.

Hantera sökhistorik som sparats i Google-kontot

Radera sökhistorik

Obs! Om du raderar sökhistorik som har sparats i Google-kontot kan du inte återställa den.

Du kan radera enskilda aktiviteter eller radera sökhistoriken för en viss dag, ett datumintervall eller sedan kontot skapades.

 1. Öppna Google-appen på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på profilbilden eller initialen uppe till höger följt av Sökhistorik
 3. Välj den sökhistorik du vill radera. Du kan välja följande:
  • All sökhistorik: Tryck på Radera Nedåtpil ovanför historiken följt av Radera all aktivitet.
  • En tidsperiod: Tryck på Radera Nedåtpil ovanför historiken följt av Radera anpassat intervall.
  • En dag: Tryck på Radera all aktivitet från [dag] bredvid dagen ifråga.
  • En aktivitet: Trycka på Radera aktivitetsobjekt bredvid aktiviteten ifråga.

Styra sökhistoriken

Radera sökhistoriken automatiskt
Obs! Du kan radera historik manuellt när som helst, även om du har ställt in att sökhistoriken ska raderas automatiskt.
 1. Öppna Google-appen på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på profilbilden eller initialen uppe till höger följt av Sökhistorik följt av Kontroller.
 3. Tryck på Radera automatiskt (Av) på kortet Webb- och appaktivitet.
  • Om det står Radera automatiskt (På) raderas webb- och appaktiviteten och sökhistoriken automatiskt efter en viss tid. Om du vill ändra till en annan tidsperiod eller stänga av funktionen trycker du på Radera automatiskt (På).
 4. Följ anvisningarna på skärmen.
Pausa sökhistoriken
Tips! Sökhistoriken sparas inte i Google-kontot när du söker och surfar privat på webben.

Så här pausar du historiken:

 1. Öppna Google-appen på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på profilbilden eller initialen uppe till höger följt av Sökhistorik följt av Kontroller.
 3. Tryck på Inaktivera på kortet Webb- och appaktivitet.
  • Om det står Aktivera är Webb- och appaktivitet inaktiverat och sökhistoriken sparas inte i Google-kontot.
  • Om du vill kan du låta Webb- och appaktivitet vara aktiverat men välja bort viss aktivitet så att den inte sparas i Google-kontot. Titta under Underinställningar och avmarkera kryssrutan bredvid den aktivitet som inte ska sparas.
 4. Läs igenom vad som händer när Webb- och appaktivitet inaktiveras och tryck på Pausa.

Hantera sökhistorik som sparats på enheten

Radera de senaste sökfrågorna i Google-appen

När du raderar de senaste sökfrågorna i sökfältet raderas de även i Min aktivitet.

 1. Tryck på Googles sökfält på en telefon eller surfplatta med Android.
  • Om du inte hittar sökfältet öppnar du Google-appen .
 2. Tryck länge på den senaste sökfrågan .
 3. Tryck på Radera.
Radera webbläsarhistorik

Även om sökhistoriken inte sparas i Google-kontot eller om den raderats under Min aktivitet kan den fortfarande sparas i webbläsaren.

Så här raderar du webbläsarhistoriken:

Inaktivera Anpassade sökningar när du är utloggad från Google-kontot
 1. Öppna Google-appen på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på din profilbild eller initial uppe till höger följt av Inställningar följt av Allmänt följt av Anpassade sökningar.
 3. Inaktivera Anpassade sökningar.

Åtgärda problem med sökhistoriken

Raderad historik visas i Min aktivitet
 • Ansluta enheten till internet: Om du raderar historik under Min aktivitet på en enhet kan den finnas kvar på en annan enhet som är offline. När den enheten ansluts till internet tas den raderade sökhistoriken bort.
 • Rensa cacheminnet och ta bort cookies: Läs mer om hur du rensar cacheminnet och tar bort cookies.
Raderad historik visas i sökfältet
Om du använder Google-appen när du är utloggad från Google-kontot kan inställningen Anpassade sökningar vara aktiverad. Om den är aktiverad använder Google sökningar från den här enheten för att ge dig mer relevanta resultat och rekommendationer.

Så här inaktiverar du Anpassade sökningar:

 1. Öppna Google-appen på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på din profilbild eller initial uppe till höger följt av Inställningar följt av Allmänt följt av Anpassade sökningar.
 3. Inaktivera Anpassade sökningar.

Så raderar Google historiken i Google-kontot

När du väljer att radera aktivitet manuellt eller när aktivitet raderas automatiskt baserat på inställningen för automatisk radering påbörjar vi omedelbart processen med att ta bort den i produkten och våra system.

Vår första prioritet är att ta bort den så att den inte längre visas, och denna data får inte längre användas för att anpassa din upplevelse av Google.

Sedan inleds en process som är utformad för att säkerställa att data raderas fullständigt och på ett säkert sätt från våra lagringssystem.

Google kan behöva lagra vissa typer av data under en längre tidsperiod i begränsade syften, till exempel för företagskrav eller juridiska krav.

Relaterade artiklar

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
100334
false
false