הצגה או מחיקה של הפעילות שלכם ב-Google app

ניתן לקבל תוצאות חיפוש וכרטיסים מועילים יותר מ-Discover ב-Google app. אפשר לשנות את תדירות ההצגה של כרטיס כלשהו כאשר מתאימים אישית את מה שמוצג ב-Discover.

אילו פרטים נשמרים ב-Discover

כשאתם משתמשים ב-Discover‏, Google שומרת את הפרטים הבאים בפעילות שלכם ומשתמשת בהם:

 • הכרטיסים והתוצאות שמופיעים ב-Discover
 • אילו כרטיסים מציגים או מתאימים אישית
 • הנושאים שמסמנים כ"לא מעניינים"
 • המכשירים שמהם נכנסים ל-Discover

הצגת הפעילות

הפעילות ב-Discover היא פרטית, וניתן לראות אותה רק כשאתם מחוברים לחשבון Google שלכם.

 1. עוברים אל הדף הפעילות שלי. ייתכן שתתבקשו להיכנס לחשבון Google.
 2. בדף זה ניתן לראות סיכום יומי של הכרטיסים ש-Google app שלחה אל המכשיר שלכם. אפשר לראות אם הצגתם, התאמתם אישית או הסתרתם כל כרטיס.

מחיקת הפעילות

מחיקת פריטים יחידים
 1. עוברים אל הדף הפעילות שלי. ייתכן שתתבקשו להיכנס לחשבון Google.
 2. בפריט שרוצים למחוק, בוחרים באפשרות 'עוד' עוד ואז מחיקה.
מחיקת פעילות מיום מסוים או מתקופת זמן מסוימת
 1. עוברים אל הדף הפעילות שלי. ייתכן שתתבקשו להיכנס לחשבון Google.
 2. מקישים על סמל התפריט תפריט ואז מחיקת פעילות לפי.
 3. בוחרים יום או טווח תאריכים.
 4. בוחרים באפשרות מחיקה.
מחיקת כל הפעילות
 1. עוברים אל הדף הפעילות שלי. ייתכן שתתבקשו להיכנס לחשבון Google.
 2. מקישים על סמל התפריט תפריט ואז מחיקת פעילות לפי.
 3. מתחת לקטע "מחיקה לפי תאריך", בוחרים בחץ למטה חץ למטה ואז כל הזמנים.
 4. בוחרים באפשרות מחיקה.

מחיקת ההיסטוריה בתוסף Google iMessage

כשמבצעים חיפוש מהאפליקציה Google iMessage, היסטוריית החיפושים נשמרת במכשיר. כשאתם מחוברים לחשבון Google והפעילות באינטרנט ובאפליקציות פועלת, ייתכן שהחיפושים שלכם יישמרו בהיסטוריית החיפושים. לאחר מחיקה של היסטוריית החיפושים, החיפושים הקודמים כבר לא יוצגו כחיזויים בתיבת החיפוש.

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את Google app Google app.
 2. בפינה השמאלית התחתונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ולאחר מכן הגדרות ולאחר מכן פרטיות ואבטחה ולאחר מכן היסטוריה.
 3. לצד "היסטוריית החיפושים ב-iMessage", מקישים על ניקוי ולאחר מכן ניקוי היסטוריית החיפושים.

דפים קשורים