התראה

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

איך לנהל ולמחוק את היסטוריית החיפושים

אם תבצעו חיפוש ב-Google כאשר ההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' פועלת, Google תשמור פעילות כמו היסטוריית החיפושים בחשבון Google שלכם. במסגרת ההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות', בחשבון שלכם נשמרים נתונים לגבי הפעולות שאתם מבצעים בשירותי Google, כולל מידע משויך כמו מיקומים, כדי שתוכלו ליהנות מחוויה ברמה גבוהה יותר של התאמה אישית. אנחנו משתמשים בפעילות השמורה כדי לספק לכם חוויות ברמה גבוהה יותר של התאמה אישית, כמו המלצות לאפליקציות ולתוכן.

בקטע הפעילות שלי אפשר:

 • למחוק את היסטוריית החיפושים שנשמרה בחשבון Google.
 • לנהל הגדרות חיפוש, כמו בחירת סוגי הפעילות ש-Google שומרת וקביעת פרק הזמן שאחריו Google תמחק אוטומטית את ההיסטוריה שלכם.

היסטוריית החיפושים עשויה להישמר גם במכשיר. למשל, בזמן שימוש באפליקציית Google ללא חיבור לחשבון Google. כך מנהלים את היסטוריית החיפושים השמורים במכשיר.

ניהול היסטוריית החיפושים ששמורה בחשבון Google

מחיקת היסטוריית החיפושים

חשוב: אם מוחקים את היסטוריית החיפושים שנשמרה בחשבון Google, לא ניתן לשחזר אותה.

אתם יכולים למחוק פעילות מסוימת או למחוק את היסטוריית החיפושים מיום מסוים, מטווח תאריכים מותאם אישית או מכל הזמנים.

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אפליקציית Google .
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הפרופיל או על אות השם ואז היסטוריית חיפושים.
 3. בוחרים בפעולת המחיקה הספציפית של היסטוריית החיפושים שרוצים לבצע. אפשר לבחור:
  • כל היסטוריית החיפושים: מעל ההיסטוריה, מקישים על מחיקה חץ למטה ואז מחיקת כל הפעילות.
  • תקופת זמן ספציפית: מעל ההיסטוריה, מקישים על מחיקה חץ למטה ואז מחיקת טווח מותאם אישית.
  • יום ספציפי: לצד היום, מקישים על 'מחיקת כל הפעילות מ[יום]' .
  • פעילות ספציפית: לצד הפעילות, מקישים על 'מחיקת פריט הפעילות' .

אתם שולטים בהיסטוריית החיפושים

מחיקה אוטומטית של היסטוריית החיפושים
חשוב: גם אם מגדירים מחיקה אוטומטית של היסטוריית החיפושים, תמיד אפשר למחוק את ההיסטוריה באופן ידני.
 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אפליקציית Google .
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הפרופיל או על אות השם ואז היסטוריית החיפושים ואז פקדים.
 3. בכרטיס "פעילות באינטרנט ובאפליקציות", מקישים על מחיקה אוטומטית (כבויה).
  • אם מופיעה האפשרות "מחיקה אוטומטית (פועלת)", סימן ש-Google מוחקת באופן אוטומטי את הפעילות באינטרנט ובאפליקציות, הכוללת את היסטוריית החיפושים, לאחר תקופת זמן מסוימת. כדי לשנות את תקופת הזמן או להשבית את המחיקה האוטומטית, מקישים על מחיקה אוטומטית (פועלת).
 4. פועלים לפי ההוראות במסך.
השהיית השמירה של היסטוריית החיפושים
טיפ: אם אתם מחפשים וגולשים באינטרנט באופן פרטי, היסטוריית החיפושים שלכם לא נשמרת בחשבון Google.

כדי להשהות את שמירת ההיסטוריה:

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אפליקציית Google .
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הפרופיל או האות שמייצגת אותו ואז היסטוריית החיפושים ואז פקדים.
 3. בקטע 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות', מקישים על השבתה.
 4. מקישים על השבתה או על השבתה ומחיקה של הפעילות.
 5. אם בוחרים באפשרות 'השבתה ומחיקה של הפעילות', פועלים לפי השלבים הנוספים לבחירה ולאישור של הפעילות שרוצים למחוק.

ניהול היסטוריית החיפושים שנשמרת במכשיר

מחיקת שאילתות החיפוש האחרונות באפליקציית Google

כשמוחקים את השאילתות האחרונות מסרגל החיפוש, הן נמחקות גם מהקטע 'הפעילות שלי'.

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, מקישים על סרגל החיפוש של Google.
  • אם סרגל החיפוש לא מופיע, פותחים את אפליקציית Google .
 2. לוחצים לחיצה ארוכה על השאילתה האחרונה .
 3. מקישים על מחיקה.
מחיקה של היסטוריית הדפדפן

גם אם היסטוריית החיפושים שלכם לא נשמרת בחשבון Google או שמחקתם אותה מ'הפעילות שלי', היא עדיין עשויה להישמר בדפדפן.

ניתן למחוק את היסטוריית הדפדפן:

השבתת ההתאמה האישית של החיפוש כשלא מחוברים לחשבון Google
 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אפליקציית Google .
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הפרופיל או האות שמייצגת אותוואז הגדרות ואז כללי ואז התאמה אישית של החיפוש.
 3. משביתים את ההגדרה התאמה אישית של החיפוש.

פתרון בעיות בהיסטוריית החיפושים

ההיסטוריה שנמחקה מוצגת בקטע 'הפעילות שלי'
 • חיבור המכשיר לאינטרנט: אם תמחקו את ההיסטוריה מ'הפעילות שלי' במכשיר מסוים, ייתכן שהיא תמשיך להופיע במכשיר שלא מחובר לאינטרנט. המכשיר מסיר את היסטוריית החיפושים שנמחקה בזמן שהוא מחובר לאינטרנט.
 • ניקוי המטמון וקובצי ה-Cookie: כך מנקים את המטמון ואת קובצי ה-Cookie.
בסרגל החיפוש מפורטת ההיסטוריה שנמחקה
אם אתם משתמשים באפליקציית Google בלי להיכנס לחשבון Google, יכול להיות ש'ההתאמה האישית של החיפוש' מופעלת. אם ההגדרה הזו מופעלת, Google משתמשת בחיפושים מהמכשיר הזה כדי להציג תוצאות והמלצות רלוונטיות יותר.

כדי להשבית את ההתאמה האישית של החיפוש:

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אפליקציית Google .
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הפרופיל או האות שמייצגת אותוואז הגדרות ואז כללי ואז התאמה אישית של החיפוש.
 3. משביתים את ההגדרה התאמה אישית של החיפוש.

כיצד Google מוחקת את ההיסטוריה שלכם בחשבון Google

אם אתם מוחקים פעילות באופן ידני, או אם פעילות נמחקת באופן אוטומטי בהתאם להגדרת המחיקה האוטומטית שקבעתם, אנחנו מתחילים מיד בתהליך ההסרה של הפעילות מהמוצר ומהמערכות שלנו.

המטרה שלנו היא קודם כל להסיר את הגישה לנתונים, כדי שהם לא יוצגו יותר ולא ישמשו יותר להתאמה אישית של החוויה שלכם ב-Google.

לאחר מכן, אנחנו מתחילים בתהליך שמטרתו למחוק באופן בטוח ומלא את הנתונים ממערכות האחסון שלנו. 

למטרות מוגבלות, כגון דרישות עסקיות או משפטיות, Google עשויה לשמור סוגים מסוימים של נתונים למשך תקופה ארוכה יותר.

מאמרים שקשורים לנושא

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי