Tingnan o i-delete ang iyong aktibidad sa Google app

Kapag ginagamit mo ang Google app, nase-save ang ilan sa iyong aktibidad sa Google Account mo. Puwede mong makita at i-delete ang aktibidad na ito sa Aking Aktibdad, at puwede mong ihinto ang pag-save sa karamihan ng aktibidad anumang oras.

Indibidwal na mag-delete ng mga item

  1. Bisitahin ang page na Aking Aktibidad. Posibleng hilingin sa iyo na mag-sign in sa Google Account mo.
  2. Sa item na gusto mong i-delete, piliin ang Higit pa Higit pa at pagkatapos I-delete.

Mag-delete ng aktibidad mula sa isang partikular na araw o yugto ng panahon

  1. Bisitahin ang page na Aking Aktibidad. Posibleng hilingin sa iyo na mag-sign in sa Google Account mo.
  2. I-tap ang Menu Menu at pagkatapos Mag-delete ng aktibidad ayon sa.
  3. Piliin ang araw o hanay ng petsa.
  4. Piliin ang I-delete.

I-delete ang lahat ng aktibidad

  1. Bisitahin ang page na Aking Aktibidad. Posibleng hilingin sa iyo na mag-sign in sa Google Account mo.
  2. I-tap ang Menu Menu at pagkatapos Mag-delete ng aktibidad ayon sa.
  3. Sa ibaba ng "Mag-delete ayon sa petsa," piliin ang Pababang arrow Pababang arrow at pagkatapos Lahat ng oras.
  4. Piliin ang I-delete.

Mga kaugnay na page