مشاهده یا حذف فعالیت در برنامه Google

هنگام استفاده از «برنامه Google» برخی از فعالیت‌ها در «حساب Google» ذخیره می‌شوند. می‌توانید این فعالیت‌ها را در فعالیت من ببینید و پاک کنید و هروقت خواستید ذخیره شدن اکثر فعالیت‌ها را متوقف کنید.

حذف موارد به‌طور جداگانه

 1. به صفحه فعالیت من بروید. شاید از شما خواسته شود به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 2. روی موردی که می‌خواهید حذف شود، «بیشتر» بیشتر و سپس حذف را انتخاب کنید.

حذف فعالیت دوره زمانی یا روزی خاص

 1. به صفحه فعالیت من بروید. شاید از شما خواسته شود به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 2. روی «منو» منو و سپس حذف فعالیت براساس ضربه بزنید؛
 3. روز یا محدوده تاریخ موردنظرتان را انتخاب کنید؛
 4. حذف را انتخاب کنید.
 1. به صفحه فعالیت من بروید. شاید از شما خواسته شود به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 2. روی «منو» منو و سپس حذف فعالیت براساس ضربه بزنید؛
 3. در زیر «حذف براساس تاریخ»، پیکان روبه‌پایین پیکان روبه‌پایین و سپس ازابتدا تاکنون را انتخاب کنید؛
 4. حذف را انتخاب کنید.

حذف همه فعالیت‌ها

 1. به صفحه فعالیت من بروید. شاید از شما خواسته شود به «حساب Google» خود وارد شوید؛
 2. روی «منو» منو و سپس حذف فعالیت براساس ضربه بزنید؛
 3. در زیر «حذف براساس تاریخ»، پیکان روبه‌پایین پیکان روبه‌پایین و سپس ازابتدا تاکنون را انتخاب کنید؛
 4. حذف را انتخاب کنید.

حذف سابقه افزونه Google iMessage

وقتی از برنامه Google iMessage جستجو می‌کنید، سابقه جستجویتان در دستگاهتان نگهداری می‌شود. اگر به سیستم «حساب Google» خود وارد شده باشید و «فعالیت وب و برنامه» را روشن کرده باشید، ممکن است جستجوهایتان در سابقه جستجویتان ذخیره شود. وقتی سابقه جستجویتان را حذف کنید، جستجوهای قبلی شما به‌شکل پیش‌بینی‌های جستجو در جعبه جستجو نمایش داده نمی‌شود.

 1. در iPhone یا iPad، «برنامه Google» برنامه Google را باز کنید؛
 2. در گوشه پایین، روی More (بیشتر) بیشتر و سپس Settings (تنظیمات) و سپس Privacy & security (حریم‌خصوصی و امنیت) و سپس History (سابقه) ضربه بزنید؛
 3. در کنار «iMessage search history» (سابقه جستجوی iMessage)، روی Clear (پاک کردن) و سپس Clear search history (پاک کردن سابقه جستجو) ضربه بزنید.

صفحه‌های مرتبط