Zobrazení nebo smazání aktivity v aplikaci Google

Když používáte aplikaci Google, část vaší aktivity se ukládá do účtu Google. Tuto aktivitu můžete zobrazit a smazat v sekci Moje aktivita. Ukládání většiny aktivit lze kdykoli zastavit.

Smazání jednotlivých položek

  1. Přejděte na stránku Moje aktivita. Možná budete vyzváni k přihlášení k účtu Google.
  2. U položky, kterou chcete smazat, vyberte ikonu možností Možnostia poté Smazat.

Smazání aktivity z určitého dne nebo časového období

  1. Přejděte na stránku Moje aktivita. Možná budete vyzváni k přihlášení k účtu Google.
  2. Klepněte na nabídku Nabídka a poté Smazat aktivitu podle data.
  3. Zvolte den nebo období.
  4. Použijte Smazat.

Smazání veškeré aktivity

  1. Přejděte na stránku Moje aktivita. Možná budete vyzváni k přihlášení k účtu Google.
  2. Klepněte na nabídku Nabídka a poté Smazat aktivitu podle data.
  3. V sekci Mazání podle data vyberte šipku dolů Šipka dolů a poté Po celou dobu.
  4. Použijte Smazat.

Související stránky