Преглед или изтриване на активността ви в приложението Google

Когато използвате приложението Google, част от активността ви се запазва в профила ви в Google. По всяко време можете да преглеждате и изтривате тези данни от Моята активност, както и да спрете запазването на повечето активности.

Изтриване на отделни елементи

  1. Посетете страницата Моята активност. Може да се наложи да влезете в профила си в Google.
  2. В елемента, който искате да изтриете, изберете „Още“ Още и след това Изтриване.

Изтриване на активността за определен ден или период от време

  1. Посетете страницата Моята активност. Може да се наложи да влезете в профила си в Google.
  2. Докоснете иконата за меню Меню и след това Изтриване на активност по.
  3. Изберете ден или период от време.
  4. Изберете Изтриване.

Изтриване на цялата активност

  1. Посетете страницата Моята активност. Може да се наложи да влезете в профила си в Google.
  2. Докоснете иконата за меню Меню и след това Изтриване на активност по.
  3. Под „Изтриване по дата“ изберете стрелката надолу Стрелка надолу и след това За цялото време.
  4. Изберете Изтриване.

Сродни страници