Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Quản lý các bản ghi âm trong Hoạt động trên web và ứng dụng

Bạn có thể chọn xem bạn có muốn Google lưu hoạt động âm thanh và giọng nói vào Tài khoản Google của mình trên máy chủ Google hay không khi bạn tương tác với Google Tìm kiếm, Trợ lý và Maps. Bản ghi âm thanh và giọng nói của bạn có thể giúp Google phát triển và cải thiện công nghệ nhận dạng âm thanh cũng như những dịch vụ của Google sử dụng công nghệ này.

Theo mặc định, chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói luôn tắt, trừ phi bạn chọn bật.

Lưu ý quan trọng: Các bản ghi âm có thể được lưu ở các vị trí khác, tuỳ vào các chế độ cài đặt khác.

Bật hoặc tắt chế độ Hoạt động âm thanh và giọng nói

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt của thiết bị sau đó Google sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấn vào mục Hoạt động trên web và ứng dụng.
 4. Đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu hộp kiểm bên cạnh mục "Bao gồm cả hoạt động âm thanh và giọng nói".

Khi bạn tắt chế độ Hoạt động âm thanh và giọng nói, thông tin nhập bằng giọng nói từ các hoạt động tương tác với Google Tìm kiếm, Trợ lý và Maps sẽ không được lưu vào Tài khoản Google của bạn, ngay cả khi bạn đã đăng nhập. Các bản ghi âm đã lưu trước đó sẽ không bị xoá nếu bạn tắt chế độ Hoạt động âm thanh và giọng nói này. Bạn có thể xoá các bản ghi âm của mình khỏi Tài khoản Google của mình bất cứ lúc nào.

Tìm hoặc xoá bản ghi âm

Tìm bản ghi âm

Lưu ý quan trọng: Tuỳ vào những chế độ cài đặt khác, các bản ghi âm có thể được lưu ở các vị trí khác.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt của thiết bị sau đó Google sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấn vào Hoạt động trên web và ứng dụng Rồi Quản lý hoạt động. Trên trang này, bạn có thể:
  • Xem danh sách hoạt động trước đây: Các mục có biểu tượng âm thanh Nói sẽ có bản ghi âm đi kèm.
  • Phát bản ghi âm: Bên cạnh biểu tượng Âm thanh Nói, hãy nhấn vào Chi tiết Rồi Xem bản ghi âm Rồi Phát Phát.

Nhiều bản ghi âm: Bạn có thể thấy nhiều bản ghi âm liên quan đến một hoạt động nếu nhiều thiết bị có Trợ lý Google xử lý bản ghi âm của bạn. Chúng tôi sử dụng âm thanh này để cải tiến công nghệ xác định thiết bị nào sẽ phản hồi bạn.

Nếu bạn nhận được thông báo "Không có bản chép lời", thì có thể đã có quá nhiều tạp âm trong lúc hoạt động đó diễn ra.

Bạn có thể tải bản ghi âm được lưu trong Tài khoản Google của mình xuống bằng công cụ Google Takeout. Tìm hiểu cách tải âm thanh và các dữ liệu khác trên Google xuống.

Mẹo: Để tăng cường bảo mật, bạn có thể yêu cầu thêm một bước xác minh nữa để xem toàn bộ nhật ký của mình.

Xoá bản ghi âm khỏi Hoạt động trên web và ứng dụng

Lưu ý quan trọng: Tuỳ vào những chế độ cài đặt khác, các bản ghi âm có thể được lưu ở các vị trí khác.

Xoá từng mục một

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt của thiết bị sau đó Google sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấn vào Hoạt động trên web và ứng dụng Rồi Quản lý hoạt động. Trên trang này, bạn sẽ thấy danh sách các hoạt động trước đây của mình. Các mục có biểu tượng âm thanh Nói sẽ có bản ghi âm đi kèm.
 4. Bên cạnh mục bạn muốn xoá, hãy nhấn vào biểu tượng Xoá Rồi Xoá.

Xoá tất cả các mục cùng một lúc

Lưu ý quan trọng: Các bước này không chỉ xoá các mục có kèm bản ghi âm mà sẽ xoá toàn bộ Hoạt động trên web và ứng dụng của bạn.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị rồi nhấn vào Google sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấn vào Hoạt động trên web và ứng dụng Rồi Quản lý hoạt động. Trên trang này, bạn sẽ thấy danh sách các hoạt động trước đây của mình. Các mục có biểu tượng âm thanh Nói sẽ có bản ghi âm đi kèm.
 4. Ở phía trên hoạt động của bạn, hãy nhấn vào Xoá .
 5. Chọn mục Từ trước đến nay.
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Tự động xoá các bản ghi âm

Lưu ý quan trọng: Các bước này không chỉ bật tuỳ chọn xoá tự động cho các mục có kèm bản ghi âm mà sẽ bật tuỳ chọn này cho tất cả các mục trong phần Hoạt động trên web và ứng dụng.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt của thiết bị.
 2. Nhấn vào Google sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 4. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấn vào Hoạt động trên web và ứng dụng Rồi Quản lý hoạt động. Trên trang này, bạn sẽ thấy danh sách các hoạt động trước đây của mình. Các mục có biểu tượng âm thanh Nói sẽ có bản ghi âm đi kèm.
 5. Trên thanh tìm kiếm ở phía trên hoạt động, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm Rồi Giữ lại hoạt động trong.
 6. Nhấn vào nút tương ứng với thời gian bạn muốn lưu giữ hoạt động của mình rồi nhấn vào Rồi Tiếp theo Rồi Xác nhận.

Khi không còn cần đến các bản ghi âm của bạn để phát triển và cải thiện công nghệ nhận dạng âm thanh của Google cũng như những dịch vụ sử dụng công nghệ đó, Google có thể xoá những bản ghi âm đó khỏi máy chủ sớm hơn khung thời gian bạn chọn. Ví dụ: Đối với một số ngôn ngữ, số lượng bản ghi âm cần thiết có thể giảm dần theo thời gian.

Tìm hiểu về chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói

Khi bạn giao tiếp với các dịch vụ của Google, Google sẽ sử dụng công nghệ nhận dạng âm thanh để xử lý bản ghi âm của bạn và phản hồi bạn. Ví dụ: khi bạn chạm vào biểu tượng micrô để tìm kiếm bằng giọng nói, công nghệ nhận dạng âm thanh của Google sẽ chuyển lời nói của bạn thành các từ và cụm từ để Google Tìm kiếm tra cứu trong một chỉ mục và trả về những kết quả phù hợp nhất.

Chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng sẽ lưu hoạt động của bạn trên các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Google vào Tài khoản Google của bạn trên các máy chủ của Google. Dữ liệu này có thể bao gồm cả thông tin liên quan như vị trí. Một số hoạt động tương tác có thể không được lưu.

Chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói là chế độ không bắt buộc. Với chế độ này, bạn cũng có thể lưu bản ghi âm thông qua chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng khi tương tác với Google Tìm kiếm, Trợ lý và Maps. Theo mặc định, chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói luôn tắt, trừ phi bạn chọn bật.

Chế độ này sẽ có hiệu lực trên mọi thiết bị mà bạn đăng nhập vào Google Tìm kiếm, Trợ lý và Maps (ví dụ: Trợ lý trên cả ứng dụng Trợ lý Google và loa thông minh Google Home).

Cách Google sử dụng bản ghi âm

Google sử dụng bản ghi âm thanh được lưu khi bạn bật chế độ cài đặt này để phát triển và cải thiện công nghệ nhận dạng âm thanh cũng như những dịch vụ của Google sử dụng công nghệ này, chẳng hạn như Trợ lý Google.

Quy trình xem xét bản ghi âm

Để cải tiến công nghệ nhận dạng âm thanh, các chuyên gia đánh giá đã qua đào tạo sẽ phân tích một số mẫu âm thanh được lưu trên máy chủ của Google (khi bạn bật chế độ này) bằng cách nghe, chép lời và chú thích để các dịch vụ của Google có thể hiểu rõ hơn nội dung của các mẫu âm thanh đó (ví dụ: nội dung của lời nói là gì khi người dùng nói trong không gian ồn ào hoặc bằng một ngôn ngữ cụ thể). Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong quá trình này, chẳng hạn như huỷ mối liên kết giữa bản ghi âm của bạn với tài khoản của bạn khi các chuyên gia đánh giá phân tích bản ghi âm đó.

Quá trình này sẽ giúp các dịch vụ của Google hiểu rõ hơn nội dung người dùng nói. Ví dụ: để cải tiến công nghệ tự động nhận dạng lời nói cho những ngôn ngữ khan hiếm dữ liệu, Google đào tạo một mẫu duy nhất dựa trên các bản ghi âm được chép lời của những ngôn ngữ có nhiều dữ liệu. Thông qua đó, Google có thể cung cấp tính năng nhận dạng lời nói đa ngôn ngữ theo thời gian thực.

Công nghệ nhận dạng giọng nói

Lưu ý quan trọng: Thông tin này sẽ được áp dụng nếu bạn bật chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói sau ngày 6 tháng 6 năm 2022.

Một số công nghệ nhận dạng âm thanh của Google (như Voice Match) có khả năng nhận dạng các giọng nói tương tự nhau, phân biệt các giọng nói khác nhau hoặc cải tiến thông qua giọng nói riêng biệt. Nếu bạn sử dụng Trợ lý Google bằng tính năng Voice Match và đã bật chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói, thì có thể Google cũng sẽ xử lý tạm thời mô hình giọng nói của bạn trong các bản ghi âm đã lưu của bạn nhằm phát triển và cải tiến công nghệ nhận dạng giọng nói cũng như các dịch vụ của Google có sử dụng công nghệ đó. Tìm hiểu cách các chế độ cài đặt khác xử lý giọng nói của bạn.

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong quá trình này. Ví dụ: nếu mẫu giọng nói của bạn được xây dựng dựa trên các bản ghi âm đã lưu, thì chúng tôi sẽ huỷ mối liên kết giữa mẫu giọng nói đó với tài khoản của bạn, sau đó xử lý tạm thời để cải tiến các công nghệ nhận dạng âm thanh, rồi xoá mẫu giọng nói đó. Mỗi quy trình xử lý giọng nói có thể mất tối đa 7 ngày. Các mẫu giọng nói có thể được xem như dữ liệu sinh trắc học ở một số khu vực tài phán.

Khi bạn bật chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói này

Khi bạn bật chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói này cho tính năng Hoạt động trên web và ứng dụng của bạn, Google sẽ lưu các bản ghi âm vào Tài khoản Google của bạn khi bạn tương tác với Google Tìm kiếm, Trợ lý và Maps.

Hệ thống sẽ lưu bản ghi âm khi thiết bị phát hiện thấy lệnh hoặc thao tác kích hoạt. Các thiết bị có thể hỗ trợ nhiều cách kích hoạt, chẳng hạn như "Ok Google", một khẩu lệnh nhanh mà bạn bật, chế độ trò chuyện liên tục hoặc thao tác nhấn vào biểu tượng micrô. Một số thiết bị sẽ bắt đầu ghi âm một vài giây trước khi có lệnh kích hoạt để hiểu trọn vẹn yêu cầu.

Hệ thống cũng có thể lưu bản ghi âm thanh nếu thiết bị của bạn phát hiện nhầm lệnh hoặc thao tác kích hoạt, chẳng hạn như khi có một âm thanh nghe giống như cụm từ “Ok Google”. Chúng tôi đang liên tục cải tiến hệ thống để giảm tình trạng kích hoạt nhầm.

Nếu bạn sử dụng thiết bị nhưng không có kết nối Internet, thì bản ghi âm có thể được lưu vào Tài khoản Google của bạn khi bạn có kết nối mạng trở lại.

Khi bạn tắt chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói này

Nếu bạn tắt chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói này, Google sẽ không còn lưu bản ghi âm vào Tài khoản Google của bạn trên các máy chủ của Google thông qua chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng khi bạn tương tác với Google Tìm kiếm, Trợ lý và Maps. Google sẽ tiếp tục xử lý bản ghi âm để phản hồi bạn khi bạn tương tác với các dịch vụ của Google.

Việc tắt chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói sẽ không vô hiệu hoá các chế độ cài đặt âm thanh riêng của Trợ lý.

Khi bạn tắt chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói, Google sẽ không sử dụng các bản ghi âm được lưu trước đó (khi chế độ này được bật) để cải tiến các công nghệ nhận dạng giọng nói như Voice Match. Google có thể tiếp tục sử dụng các bản ghi âm đã lưu trước đó để cải tiến các công nghệ nhận dạng âm thanh khác, trừ phi bạn xoá các bản ghi âm đó.

Bạn có thể xoá bản ghi âm đã lưu trước đó thông qua chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng tại activity.google.com.

Những nơi khác mà bản ghi âm có thể được lưu

Chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói này không ảnh hưởng đến:

 • Bản ghi âm được lưu và quản lý bằng các dịch vụ khác của Google, chẳng hạn như Google Voice và YouTube.
 • Bản ghi âm được lưu trên thiết bị của bạn cho những mục đích như thiết lập và điều chỉnh tính năng Voice Match của cá nhân bạn hoặc cá nhân hoá các công nghệ nhận dạng âm thanh trên thiết bị của bạn.

Google có thể sử dụng các quy trình học máy khác không do chế độ cài đặt này kiểm soát để cải tiến công nghệ nhận dạng âm thanh thông qua phương pháp học liên kết hoặc học tạm thời.

Tìm hiểu thêm về cách Google cải thiện mẫu giọng nói.

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính